Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Adoracja 2016-04-01”

Pieśni na Adorację Najświętszego Sakramentu w piątek 1 kwietnia 2016.

Tytuł
(5)
Języki
(1)
Tempo
(5)
Tekst
(5)
Wersja do wydruku Pliki
(5)
Akordy
(5)
Nagranie
(5)
Kategorie
(4)
1. Każdy spragniony Tekst polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uzdrowienie, Duch Święty
2. Nie bój się, nie lękaj się Tekst polski 75 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
3. Oto stoję u drzwi i kołaczę Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
4. Mój Zbawiciel Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
5. Nasz Bóg jest potężny Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio

Teksty utworów


Szczegóły
KAŻDY SPRAGNIONY

Każdy spragniony i słaby dziś
Niech przyjdzie do źródła
W Wodzie Życia zanurzy się
Ból i cierpienie niech odpłyną w dal
W morzu miłości serca uleczy dzisiaj Pan

/ Panie Jezu, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź /x2


Szczegóły
NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ

/ Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy
Bóg sam wystarczy /x2

/ Zostań tu i ze mną się módl
Razem czuwajmy
Razem czuwajmy /x2


Szczegóły
OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ

Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Oto stoję u drzwi i kołaczę.

Jeśli kto posłyszy mój głos
I drzwi otworzy,
Wejdę do niego
I będę z nim wieczerzał
A on ze Mną.


Szczegóły
MÓJ ZBAWICIEL

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x


Szczegóły
NASZ BÓG JEST POTĘŻNY

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości Swej.

10/43