Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Adoracja 2016-08-05”

Pieśni na Adorację Najświętszego Sakramentu w piątek 5 sierpnia 2016.

Tytuł
(6)
Języki
(1)
Tempo
(3)
Tekst
(6)
Wersja do wydruku Pliki
(6)
Akordy
(6)
Nagranie
(6)
Kategorie
(4)
1. Każdy spragniony Tekst polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uzdrowienie, Duch Święty
2. Błogosławieni miłosierni
(Hymn Światowych Dni Młodzieży 2016)
Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Stoję dziś Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
4. Podnieś mnie, Jezu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
5. Psalm 148 Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
6. Nasz Bóg jest potężny Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio

Pliki

  1. Adoracja_2016-08-05_piesni.odp
  2. Adoracja_2016-08-05_piesni.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
KAŻDY SPRAGNIONY

Każdy spragniony i słaby dziś
Niech przyjdzie do źródła
W Wodzie Życia zanurzy się
Ból i cierpienie niech odpłyną w dal
W morzu miłości serca uleczy dzisiaj Pan

/ Panie Jezu, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź /x2


Szczegóły
BŁOGOSŁAWIENI MIŁOSIERNI

1. Wznoszę swe oczy ku górom, skąd
Przyjdzie mi pomoc;
Pomoc od Pana, wszak Bogiem On
Miłosiernym jest!

2. Kiedy zbłądzimy, sam szuka nas,
By w swe ramiona wziąć,
Rany uleczyć Krwią swoich ran,
Nowe życie tchnąć!

Ref. Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią!

3. Gdyby nam Pan nie odpuścił win,
Któż ostać by się mógł?
Lecz On przebacza, przeto i my
Czyńmy jak nasz Bóg!

4. Pan Syna Krwią zmazał wszelki dług,
Syn z grobu żywy wstał;
„Panem jest Jezus” – mówi w nas Duch.
Niech to widzi świat!


Więc odrzuć lęk i wiernym bądź,
Swe troski w Panu złóż
I ufaj, bo zmartwychwstał i wciąż
Żyje Pan, Twój Bóg!


Szczegóły
STOJĘ DZIŚ

Stoję dziś, moje ręce, serce, tak wyciągam,
W podziwie dla Tego, który wszystko dał.
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
Ja chcę być jak Ty!


Szczegóły
PODNIEŚ MNIE, JEZU

/ Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. / x2
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.
/ Amen /x3


Szczegóły
PSALM 148

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
Na wysokościach cześć niech oddadzą
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie
Wielbijcie Pana, Jego zastępy

2. Słońce księżycu, wielbijcie Pana
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana
Wody podniebne, wielbijcie Pana

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała

4. On daje siłę swemu ludowi
Z prochu podnosi swoich przyjaciół
Jest Bogiem bliskim dla Izraela
Swoich wybranych on sam umacnia

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza
Jego Synowi, który jest Panem
Duchowi, który w nas zamieszkuje
Przez wszystkie wieki wieków! Amen!


Szczegóły
NASZ BÓG JEST POTĘŻNY

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości Swej.

12/43