Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Adoracja 2017-01-07”

Pieśni na Adorację Najświętszego Sakramentu w sobotę 7 stycznia 2017.

Tytuł
(7)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(7)
Wersja do wydruku Pliki
(7)
Akordy
(4)
Nagranie
(6)
Kategorie
(4)
1. Duchu miłości, wylewaj się na nas Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
2. Serce Wielkie nam daj Tekst polski + tekst ODP Audio
3. Miłość Twa Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
4. Może daleko
(Zacznij od nowa)
Tekst polski + tekst ODP Audio
5. Oddaję Ci całą chwałę i cześć Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uwielbienie
6. Ty, Światłość dnia Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
7. Gdy śliczna Panna Tekst polski + tekst ODP kolędy

Pliki

  1. Adoracja_2017-01-07_piesni.odp
  2. Adoracja_2017-01-07_piesni.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
DUCHU MIŁOŚCI, WYLEWAJ SIĘ NA NAS

Duchu miłości, wylewaj się na nas
z przebitego serca Jezusa, Jezusa


Szczegóły
SERCE WIELKIE NAM DAJ

Serce wielkie nam daj,
Zdolne objąć świat.
Panie, serce nam daj,
Mężne w walce ze złem.


1. Zwleczmy z siebie uczynki starych ludzi,
Zniszczmy wszystko, co budzi Boży gniew.
Wdziejmy biel nowych szat w Chrystusie Panu,
Nowy człowiek powstanie w każdym z nas.


2. Nowi ludzie w historię wpiszą miłość,
Wskażą drogi odnowy ludzkich serc.
Nowi ludzie przeżyją własne życie,
Tworząc wspólnym wysiłkiem nowy świat.


3. Nowi ludzie przyniosą ziemi pokój,
W znaku wiary jednocząc cały świat.
Nowi ludzie przyniosą ziemi wolność,
Prawda ludzi wyzwoli, niszcząc zło.


Szczegóły
MIŁOŚĆ TWA

Miłość Twa, od najwyższych gór wyższa jest,
Wielka jest wierność Twa,
do nieba sięga wzwyż.

Miłość Twa, głębsza niż ocean bez dna, 
Wielka jest wierność Twa,
gdy do mnie zbliżasz się.


Szczegóły
MOŻE DALEKO

Może daleko jesteś od Niego
Może zgubiłeś ścieżki Jego ślad.
Może w samotną ruszyłeś drogę 
i nie wiesz jak Bóg Ciebie zna.
Nie martw się, Bóg Ciebie kocha
On zawsze z Tobą jest.
Podnieś swój zmęczony wzrok 
i popatrz przed siebie 
Zacznij od nowa,
zacznij jeszcze raz.


Szczegóły
ODDAJĘ CI CAŁĄ CHWAŁĘ I CZEŚĆ

Oddaję Ci całą chwałę i cześć
Oddaję Ci całe serce swe.

Święty, święty, święty
Wszechmogący Jezus!


Szczegóły
TY, ŚWIATŁOŚĆ DNIA

1. Ty, Światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności.
Dałeś mi wzrok, abym mógł
Widzieć Twą Twarz i spojrzenie Miłości,
Którym roztapiasz mój strach.

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
Jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
Ponad wszystko cenny dla mnie jest.

2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,
Jaśnieje w Niebie Twój Tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się Człowiekiem,
By rajem stał się mój dom.

3. / I niczym nie odpłacę się
za miłość Twą i za Twój Krzyż! /x3


Szczegóły
GDY ŚLICZNA PANNA

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko

2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomóż radości wszelkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewicu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu

3. Sypcie się z nieba śliczni aniołowie
Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie
Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku

4. Cicho wietrzyku, cicho południowy
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy
Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku
Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku

17/43