Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Adoracja 2017-02-04”

Pieśni na Adorację Najświętszego Sakramentu w sobotę 4 lutego 2017.

Tytuł
(7)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(7)
Wersja do wydruku Pliki
(5)
Akordy
(6)
Nagranie
(5)
Kategorie
(4)
1. Każdy spragniony Tekst polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uzdrowienie, Duch Święty
2. Jezus jest z nami tu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
3. Oto ja, poślij mnie Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
4. Oddajmy cześć Tekst polski + tekst
akordy
+ Audio
5. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
6. Niech będzie chwała i cześć Tekst polski + tekst
akordy
ODP + uwielbienie
7. Apel Jasnogórski Tekst polski + tekst

Pliki

  1. Adoracja_2017-02-04_piesni.odp
  2. Adoracja_2017-02-04_piesni.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
KAŻDY SPRAGNIONY

Każdy spragniony i słaby dziś
Niech przyjdzie do źródła
W Wodzie Życia zanurzy się
Ból i cierpienie niech odpłyną w dal
W morzu miłości serca uleczy dzisiaj Pan

/ Panie Jezu, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź /x2


Szczegóły
JEZUS JEST Z NAMI TU

Jezus jest z nami tu /x4
A Jego moc działa dziś, by namaścić cię.
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię.
A Jego moc działa dziś, aby zbawić cię.
Jezus jest z nami tu.


Szczegóły
OTO JA, POŚLIJ MNIE

Ref: Oto ja, poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz, Panie, czego chcesz
A moją rozkoszą będzie być posłusznym

1. Daj mi Twego Ducha
Abym mógł stać się chlebem
Abym stał się winem
Abym gasił Twe pragnienie

2. Nie chcę Ci już mówić
O moich potrzebach
Panie, Ty wiesz wszystko
Objaw mi Twe pragnienia


Szczegóły
ODDAJMY CZEŚĆ

Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał,
Pokłońmy się Temu, który
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg,
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,
Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron.
Bóg to nasz Pan i tylko On. /x2


Szczegóły
NIE MAM NIC, CO BYM MÓGŁ TOBIE DAĆ

1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać.
Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać.

Ref. / Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron.
Manną z nieba nakarm duszę mą. /x2

2. Pomaż maścią leczącą oczy me
Spraw, by język mój też przemawiać chciał.


Szczegóły
NIECH BĘDZIE CHWAŁA

Niech będzie chwała, i cześć, i uwielbienie.
Chwała i cześć Jezusowi.
Chwała, niech będzie chwała.
Tak, Jemu chwała i cześć.


Szczegóły
APEL JASNOGÓRSKI

Wersja 1

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam,
Jestem przy Tobie, pamiętam,
Czuwam.

Wersja 2

Maryjo, Królowo Polski,
Maryjo, Królowo Polski,
Jestem przy Tobie, pamiętam,
Jestem przy Tobie, czuwam,
Jestem przy Tobie, pamiętam,
Jestem przy Tobie, czuwam.

18/43