Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Adoracja 2018-04-06”

Pieśni na Adorację Najświętszego Sakramentu w piątek 6 kwietnia 2018.

Tytuł
(17)
Języki
(1)
Tempo
(10)
Tekst
(17)
Wersja do wydruku Pliki
(11)
Akordy
(17)
Nagranie
(13)
Kategorie
(6)
1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę Tekst polski + tekst
akordy
+
2. Psalm 148 Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Panie, przebacz nam Tekst polski + tekst
akordy
+ Audio
4. Mój Zbawiciel Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
5. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio wielkanocne
6. Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę Tekst polski + tekst
akordy
+
7. Przed obliczem Pana Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
8. Nic, nie musisz mówić nic Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio
9. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Jezus
10. Dotknij, Panie, moich oczu Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, uzdrowienie
11. Gdy wpatruję się w Twą Świętą twarz Tekst polski + tekst
akordy
+
12. Święte Imię Jezus Tekst polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
13. Blisko, blisko Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio
14. Pan blisko jest Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
15. Twoja miłość jak ciepły deszcz
(Jesteś blisko mnie)
Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
16. Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn Tekst polski + tekst
akordy
+ Audio
17. Amen, amen, Bóg miłością jest Tekst polski + tekst
akordy
+

Pliki

  1. Adoracja_2018-04-06_piesni.odp
  2. Adoracja_2018-04-06_piesni.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
PRZYJDŹ DUCHU ŚWIĘTY, JA PRAGNĘ

1. Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę,
O to dziś błagam Cię.
Przyjdź w swojej mocy i sile,
Radością napełnij mnie.

2. Przyjdź jako mądrość do dzieci,
Przyjdź jak ślepemu wzrok.
Przyjdź jako moc w mej słabości,
Weź wszystko, co moje jest.

3. Przyjdź jako źródło pustyni,
Z mocą do naszych serc.
O, niech Twa moc uzdrowienia,
Dotknie, uleczy mnie już.


Szczegóły
PSALM 148

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
Na wysokościach cześć niech oddadzą
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie
Wielbijcie Pana, Jego zastępy

2. Słońce księżycu, wielbijcie Pana
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana
Wody podniebne, wielbijcie Pana

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała

4. On daje siłę swemu ludowi
Z prochu podnosi swoich przyjaciół
Jest Bogiem bliskim dla Izraela
Swoich wybranych on sam umacnia

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza
Jego Synowi, który jest Panem
Duchowi, który w nas zamieszkuje
Przez wszystkie wieki wieków! Amen!


Szczegóły
PANIE, PRZEBACZ NAM

1. Panie przebacz nam, Ojcze, zapomnij nam,
Zapomnij nam nasze winy, przywołaj kiedy błądzimy,
Ojcze, zapomnij nam.

2. Panie, przyjmij nas, Ojcze, przygarnij nas
I w swej ojcowskiej miłości ku naszej schyl się słabości,
Ojcze, przygarnij nas.


Szczegóły
MÓJ ZBAWICIEL

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x


Szczegóły
ZMARTWYCHWSTAŁ PAN I ŻYJE DZIŚ

// Wstęp
// od "Krzyż to" do "oddajmy cześć"
// drugie "D" przetrzymać dłużej do "e"

Ref. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś,
Blaskiem jaśnieje noc.
Nie umrę, nie, lecz będę żył,
Bóg okazał swą moc.
Krzyż to jest brama Pana,
Jeśli chcesz, przez nią wejdź.
Zbliżmy się do ołtarza,
Bogu oddajmy cześć.

// Zwrotki ciszej na gitarze niż refren

1. Dzięki składajmy Mu, bo wieczna jest jego łaska.
Z grobu powstał dziś Pan, a noc jest pełna blasku.
Chcę dziękować Mu i chcę Go dziś błogosławić.
Jezus, mój Pan i Bóg, On przyszedł, aby nas zbawić.

2. Lepiej się uciec do Pana niż zaufać książętom.
Pan, moja moc i pieśń, podtrzymał, gdy mnie popchnięto.
Już nie będę się bać, cóż może zrobić mi śmierć?
Nie, nie lękam się i śpiewam chwały pieśń.

3. Odrzucony Pan stał się kamieniem węgielnym.
Pan wysłuchał mnie, On jest zbawieniem mym.
Cudem staje się noc, gdy w dzień jest przemieniona.
Tańczmy dla niego dziś, prawica Pańska wzniesiona.


Szczegóły
JEZU, MÓJ JEZU, DZIŚ DO CIEBIE MÓWIĆ CHCĘ

Jezu, mój Jezu, dziś do Ciebie mówić chcę
Ty mi dajesz swego Ducha, uwielbiam Cię.


Szczegóły
PRZED OBLICZEM PANA

1. Przed obliczem Pana uniżmy się. /x2

Ref. Pan Sam wywyższył nas
Jego jest ziemia i czas
Pan Sam wywyższył nas

2. Z pokorą stań przed Panem swym. /x2

Ref. Pan Sam wywyższył nas
Jego jest ziemia i czas
Pan Sam wywyższył nas

3. Wszystkie swoje troski oddajmy Mu. /x2

Ref. A On powiedzie Cię
Dalej i dalej
A On będzie z Tobą szedł


Szczegóły
NIC, NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC

/ Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie /x2

/ Pozwól kochać się
Miłość pragnie Ciebie /x2


Szczegóły
WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE UMACNIA

/ Wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia. /x4
Jezus, On mnie umacnia. /x4

/ Rozlewaj Swoją chwałę, potęgę i moc
Na miasto Swoje święte, potęgę i moc /x4


Szczegóły
DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał (abym przejrzał)
Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.


Szczegóły
GDY WPATRUJĘ SIĘ W TWĄ ŚWIĘTĄ TWARZ

Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz,
Gdy rozmyślam o miłości Twej
Wtedy to, co wokół mnie, niknie w cień światłości Twej.

Gdy dotykam sobą serca Twego,
Gdy mą wolę składam u Twych stóp,
Wtedy to, co wokół mnie, w świetle Twym rozprasza się.

Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
Bo mego życia sens uwielbiać Cię. /2x


Szczegóły
ŚWIĘTE IMIĘ JEZUS

Święte Imię Jezus, /2x
Jest na ustach mych i w sercu mym,
W mocy Ducha uwielbiam Cię. /2x

/ Nie ma w innym zbawienia,
Gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia,
w Nim zbawienie jest. /2x


Szczegóły
BLISKO, BLISKO

Blisko, blisko, blisko
Jesteś, Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe

I przychodzisz do mnie
Już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę


Szczegóły
PAN BLISKO JEST

Pan blisko jest,
oczekuj Go.
Pan blisko jest,
w nim serca moc.


Szczegóły
TWOJA MIŁOŚĆ JAK CIEPŁY DESZCZ

// kapodaster +2

Jesteś blisko mnie, a tęsknie za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe i wiem, jak pukasz do drzwi
Przychodzisz jak ciepły wiatr,
Otwieram się i czuję znów, że

Twoja miłość jak ciepły deszcz
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie


Szczegóły
CHWAŁA BOGU OJCU, W CHWALE JEGO SYN

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn
Chwała Tobie, Duchu, tworzysz Jedno w Nich
Alleluja Panu, alleluja, alleluja /2x


Szczegóły
AMEN, AMEN, BÓG MIŁOŚCIĄ JEST

Ref. Amen, amen. Bóg miłością jest,
Moje serce tą miłością płonie,
Amen, amen. Jezus Panem jest,
Jego Duch wypełnia wnętrze me.

1. On otworzył serce, by napoić mnie,
W cud przemienił przekleństwo tego świata.
Palcem pisał po ziemi, kamień wypadł z rąk.
„Od tej chwili już nie grzesz” – do mnie rzekł.

2. Moje serce zaorał, swoją zrosił Krwią,
By wydało owoc przedziwny.
„Bierzcie, jedzcie – powiedział – oto Ciało me”,
Abym ja tak samo czynić mógł.

3. On uwielbił Ojca, rozciągnął ręce swe
I nad ziemię został wywyższony.
Nieskalany Baranek, chcę się dotknąć Go
I na wieki spocząć, spocząć w Nim.

20/43