Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Adoracja 2018-06-01”

Pieśni na Adorację Najświętszego Sakramentu w piątek 1 czerwca 2018.

Tytuł
(18)
Języki
(1)
Tempo
(12)
Tekst
(18)
Wersja do wydruku Pliki
(14)
Akordy
(17)
Nagranie
(14)
Kategorie
(9)
1. Gromadzisz nas Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
2. Zaufałem Panu i już Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio msza – rozesłanie
4. Zbawienie przyszło przez krzyż Tekst polski + tekst
akordy
+
5. Miłość Twa Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
6. Z dawna Polski Tyś Królową Tekst polski + tekst
akordy
+ maryjne, tradycyjne
7. Nie bój się, nie lękaj się Tekst polski 75 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
8. Jezus, najwyższe Imię Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
9. Cichy zapada zmrok Tekst polski + tekst
10. Czarna Madonna Tekst polski + tekst
akordy
ODP +
11. Chlebie najcichszy Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
12. Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn Tekst polski + tekst
akordy
+ Audio
13. Dotknij, Panie, moich oczu Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, uzdrowienie
14. Duchu miłości, wylewaj się na nas Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
15. Nasz Bóg jest potężny Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio
16. Ofiaruję Tobie, Panie mój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
17. Oto stoję u drzwi i kołaczę Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
18. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus

Pliki

  1. Adoracja_2018-06-01_piosenki.odt
  2. Adoracja_2018-06-01_piosenki.pdf

Teksty utworów


Szczegóły
GROMADZISZ NAS

/ Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno,
By wielbić święte Imię Twe. /x2

/ Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,
To stajemy się Twą rodziną. /x2


Szczegóły
ZAUFAŁEM PANU I JUŻ

Zaufałem Panu i już
Niczego nie muszę się lękać
Zaufałem Panu i już
Niczego nie muszę się trwożyć

Wierzę Mu, bo On ma moc
Przezwyciężyć w moim sercu zło
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc


Szczegóły
SZUKAJCIE WPIERW KRÓLESTWA BOŻEGO

Szukajcie wpierw Królestwa Bożego
I Jego sprawiedliwości,
A wszystko inne będzie wam przydane.
Alleluja, alleluja.


Szczegóły
ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

1. Zbawienie przyszło przez krzyż,
Ogromna to tajemnica
Każde cierpienie ma sens,
Prowadzi do pełni życia.

Ref. Jeżeli chcesz Mnie naśladować,
To weź swój krzyż na każdy dzień
I chodź ze Mną zbawiać świat,
Kolejny już wiek.

2. Codzienność wiedzie przez Krzyż,
Większy, im kochasz goręcej.
Nie musisz ginąć już dziś,
Lecz ukrzyżować swe serce.

3. Każde spojrzenie na krzyż
Niech niepokojem zagości,
Bo wszystko w życiu to nic
Wobec tak wielkiej miłości


Szczegóły
MIŁOŚĆ TWA

Miłość Twa, od najwyższych gór wyższa jest,
Wielka jest wierność Twa,
do nieba sięga wzwyż.

Miłość Twa, głębsza niż ocean bez dna, 
Wielka jest wierność Twa,
gdy do mnie zbliżasz się.


Szczegóły
Z DAWNA POLSKI TYŚ KRÓLOWĄ

1. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę,
Niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!

2. Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo!
Tyleś, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie
Uproś sercom zmartwychwstanie,
W ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!

3. Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo!
Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały,
Który żyje dla Twej chwały,
Niech rozwija się wspaniały, Maryjo!


Szczegóły
NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ

/ Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy
Bóg sam wystarczy /x2

/ Zostań tu i ze mną się módl
Razem czuwajmy
Razem czuwajmy /x2


Szczegóły
JEZUS, NAJWYŻSZE IMIĘ

Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.


Szczegóły
CICHY ZAPADA ZMROK

1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. /x2
Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła.
Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.

2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię: /x2
Jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień,
Noc niech zniknie i cień, niech przy Tobie trwa myśl. /x2

3. W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię: /x2
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni,
Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych. /x2


Szczegóły
CZARNA MADONNA

1. Jest zakątek na tej ziemi
Gdzie powracać każdy chce,
Gdzie króluje Jej Oblicze,
Na Nim cięte rysy dwie.
Wzrok ma smutny, zatroskany,
Jakby chciała prosić cię,
Byś w matczyną Jej opiekę oddał się.

Ref. Madonno, Czarna Madonno,
Jak dobrze Twym dzieckiem być!
O, pozwól, Czarna Madonno,
W ramiona Twoje się skryć! /2x

2. W Jej ramionach znajdziesz spokój
I uchronisz się od zła,
Bo dla wszystkich Swoich dzieci
Ona Serce czułe ma.
I opieką cię otoczy, gdy Jej serce
Oddasz swe,
Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te:

3. Dziś, gdy wokół nas niepokój ,
Gdzie się człowiek schronić ma,
Gdzie ma pójść, jak nie do Matki,
Która ukojenie da?
Więc błagamy, o Madonno,
Skieruj wzrok na dzieci swe
I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię:


Szczegóły
CHLEBIE NAJCICHSZY

Ref. / Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. /x2

1. Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2

2. A ułomki chleba, które zostaną, /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.


Szczegóły
CHWAŁA BOGU OJCU, W CHWALE JEGO SYN

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn
Chwała Tobie, Duchu, tworzysz Jedno w Nich
Alleluja Panu, alleluja, alleluja /2x


Szczegóły
DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał (abym przejrzał)
Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.


Szczegóły
DUCHU MIŁOŚCI, WYLEWAJ SIĘ NA NAS

Duchu miłości, wylewaj się na nas
z przebitego serca Jezusa, Jezusa


Szczegóły
NASZ BÓG JEST POTĘŻNY

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości Swej.


Szczegóły
OFIARUJĘ TOBIE, PANIE MÓJ

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.


Szczegóły
OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ

Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Oto stoję u drzwi i kołaczę.

Jeśli kto posłyszy mój głos
I drzwi otworzy,
Wejdę do niego
I będę z nim wieczerzał
A on ze Mną.


Szczegóły
PRZYCHODZISZ, PANIE, MIMO DRZWI ZAMKNIĘTYCH

Przychodzisz, Panie,
mimo drzwi zamkniętych.
Jezu zmartwychwstały
ze śladami męki.
Ty jesteś z nami,
poślij do nas Ducha.
Panie nasz i Boże,
uzdrów nasze życie.

21/43