Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Adoracja 2018-07-06”

Pieśni na Adorację Najświętszego Sakramentu w piątek 6 lipca 2018.

Tytuł
(18)
Języki
(3)
Tempo
(16)
Tekst
(18)
Wersja do wydruku Pliki
(18)
Akordy
(18)
Nagranie
(18)
Kategorie
(6)
1. Duchu miłości, wylewaj się na nas Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
2. Nasz Bóg jest potężny Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Jezus daje nam zbawienie
(Jezus siłą mą)
Tekst polski 90 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
4. Podnieś mnie, Jezu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
5. Przyjaciela mam Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
6. Gromadzisz nas Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
7. Blisko, blisko Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio
8. Jezus jest z nami tu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
9. Mój Zbawiciel Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
10. Ofiaruję Tobie, Panie mój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
11. Jesteś Królem Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
12. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
13. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Jezus
14. Nic, nie musisz mówić nic Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio
15. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę Tekst polski 70 6\8 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
16. Misericordias Domini Tekst łaciński 75 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
17. Baruch Hashem Tekst polski, hebrajski 110 + tekst
akordy
ODP PPT + Audio uwielbienie, Jezus
18. Jesteś, Panie, winnym krzewem Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio msza – przygotowanie

Pliki

  1. Adoracja_2018-07-06_piesni.odp
  2. Adoracja_2018-07-06_piesni.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
DUCHU MIŁOŚCI, WYLEWAJ SIĘ NA NAS

Duchu miłości, wylewaj się na nas
z przebitego serca Jezusa, Jezusa


Szczegóły
NASZ BÓG JEST POTĘŻNY

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości Swej.


Szczegóły
JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy Swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam


Szczegóły
PODNIEŚ MNIE, JEZU

/ Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. / x2
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.
/ Amen /x3


Szczegóły
PRZYJACIELA MAM

Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg,
Królów Król, z nami Bóg,
Jezus, Jezus
Jezus, Jezus.


Szczegóły
GROMADZISZ NAS

/ Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno,
By wielbić święte Imię Twe. /x2

/ Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,
To stajemy się Twą rodziną. /x2


Szczegóły
BLISKO, BLISKO

Blisko, blisko, blisko
Jesteś, Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe

I przychodzisz do mnie
Już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę


Szczegóły
JEZUS JEST Z NAMI TU

Jezus jest z nami tu /x4
A Jego moc działa dziś, by namaścić cię.
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię.
A Jego moc działa dziś, aby zbawić cię.
Jezus jest z nami tu.


Szczegóły
MÓJ ZBAWICIEL

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x


Szczegóły
OFIARUJĘ TOBIE, PANIE MÓJ

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.


Szczegóły
JESTEŚ KRÓLEM

/ Jesteś Królem
Jesteś Królem
Królem jest Bóg /x2

/ Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go /x2


Szczegóły
JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.


Szczegóły
WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE UMACNIA

/ Wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia. /x4
Jezus, On mnie umacnia. /x4

/ Rozlewaj Swoją chwałę, potęgę i moc
Na miasto Swoje święte, potęgę i moc /x4


Szczegóły
NIC, NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC

/ Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie /x2

/ Pozwól kochać się
Miłość pragnie Ciebie /x2


Szczegóły
DZIŚ JEST CZAS

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę.
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.

Ref. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć, chwalmy Go /x2

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywać Jego imię.


Szczegóły
MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini,
in aeternum cantabo.

(O miłosierdziu Pana,
zawsze będę śpiewał)


Szczegóły
BARUCH HASZEM

/ Baruch Haszem Hammaszijah Jeszua
Baruch Haszem Adonai /x4

/ Wysławiaj Imię Mesjasza – Jezusa
Wysławiaj Imię Pana /x4


Szczegóły
JESTEŚ, PANIE, WINNYM KRZEWEM

1. Jesteś, Panie, winnym krzewem,
a my Jego latorośle.
/ Moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz Swą miłością. /x2

Ref. Panie, Panie,
Naucz nas w miłości Twojej trwać.
Panie, Panie,
Naucz nas w miłości Twojej trwać.

2. Cóż trwałego poza Tobą
człowiek zdziała sam ze siebie?
/ Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne? /x2

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
tak wspaniałą i szeroką,
/ Że wyzwala pełną radość
w sercu, które Ciebie kocha. /x2

4. Wejdź, o Jezu, w nasze życie,
głębią łaski, mocą Słowa,
/ Byśmy mogli owoc przynieść,
cześć i chwałę Ojcu oddać. /x2

22/43