Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Adoracja 2018-11-02”

Pieśni na Adorację Najświętszego Sakramentu w piątek 2 listopada 2018.

Tytuł
(19)
Języki
(3)
Tempo
(16)
Tekst
(19)
Wersja do wydruku Pliki
(18)
Akordy
(18)
Nagranie
(18)
Kategorie
(8)
1. Duchu miłości, wylewaj się na nas Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
2. Nasz Bóg jest potężny Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Jezus daje nam zbawienie
(Jezus siłą mą)
Tekst polski 90 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
4. Podnieś mnie, Jezu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
5. Przyjaciela mam Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
6. Gromadzisz nas Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
7. Jezus jest z nami tu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
8. Mój Zbawiciel Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
9. Ofiaruję Tobie, Panie mój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
10. Jesteś Królem Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
11. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
12. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę Tekst polski 70 6\8 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
13. Misericordias Domini Tekst łaciński 75 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
14. Baruch Hashem Tekst polski, hebrajski 110 + tekst
akordy
ODP PPT + Audio uwielbienie, Jezus
15. Jesteś, Panie, winnym krzewem Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio msza – przygotowanie
16. Jezus, najwyższe Imię Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
17. Chlebie najcichszy Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
18. Oto stoję u drzwi i kołaczę Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
19. Gwiazdo morza głębokiego Tekst polski + tekst maryjne

Pliki

  1. Adoracja_2018-11-02_piesni.odp
  2. Adoracja_2018-11-02_piesni.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
DUCHU MIŁOŚCI, WYLEWAJ SIĘ NA NAS

Duchu miłości, wylewaj się na nas
z przebitego serca Jezusa, Jezusa


Szczegóły
NASZ BÓG JEST POTĘŻNY

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości Swej.


Szczegóły
JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy Swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam


Szczegóły
PODNIEŚ MNIE, JEZU

/ Podnieś mnie, Jezu, i prowadź do Ojca. / x2
Zanurz mnie w wodzie Jego miłosierdzia.
/ Amen /x3


Szczegóły
PRZYJACIELA MAM

Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg,
Królów Król, z nami Bóg,
Jezus, Jezus
Jezus, Jezus.


Szczegóły
GROMADZISZ NAS

/ Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno,
By wielbić święte Imię Twe. /x2

/ Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,
To stajemy się Twą rodziną. /x2


Szczegóły
JEZUS JEST Z NAMI TU

Jezus jest z nami tu /x4
A Jego moc działa dziś, by namaścić cię.
A Jego moc działa dziś, by uzdrowić cię.
A Jego moc działa dziś, aby zbawić cię.
Jezus jest z nami tu.


Szczegóły
MÓJ ZBAWICIEL

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x


Szczegóły
OFIARUJĘ TOBIE, PANIE MÓJ

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.


Szczegóły
JESTEŚ KRÓLEM

/ Jesteś Królem
Jesteś Królem
Królem jest Bóg /x2

/ Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go /x2


Szczegóły
JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.


Szczegóły
DZIŚ JEST CZAS

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę.
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.

Ref. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć, chwalmy Go /x2

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywać Jego imię.


Szczegóły
MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini,
in aeternum cantabo.

(O miłosierdziu Pana,
zawsze będę śpiewał)


Szczegóły
BARUCH HASZEM

/ Baruch Haszem Hammaszijah Jeszua
Baruch Haszem Adonai /x4

/ Wysławiaj Imię Mesjasza – Jezusa
Wysławiaj Imię Pana /x4


Szczegóły
JESTEŚ, PANIE, WINNYM KRZEWEM

1. Jesteś, Panie, winnym krzewem,
a my Jego latorośle.
/ Moc czerpiemy tylko z Ciebie,
Ty w nas żyjesz Swą miłością. /x2

Ref. Panie, Panie,
Naucz nas w miłości Twojej trwać.
Panie, Panie,
Naucz nas w miłości Twojej trwać.

2. Cóż trwałego poza Tobą
człowiek zdziała sam ze siebie?
/ Któż potrafi własne dobro
oblec w kształty nieśmiertelne? /x2

3. Ty przyjaźnią nas ogarniasz,
tak wspaniałą i szeroką,
/ Że wyzwala pełną radość
w sercu, które Ciebie kocha. /x2

4. Wejdź, o Jezu, w nasze życie,
głębią łaski, mocą Słowa,
/ Byśmy mogli owoc przynieść,
cześć i chwałę Ojcu oddać. /x2


Szczegóły
JEZUS, NAJWYŻSZE IMIĘ

Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.


Szczegóły
CHLEBIE NAJCICHSZY

Ref. / Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. /x2

1. Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2

2. A ułomki chleba, które zostaną, /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.


Szczegóły
OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ

Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Oto stoję u drzwi i kołaczę.

Jeśli kto posłyszy mój głos
I drzwi otworzy,
Wejdę do niego
I będę z nim wieczerzał
A on ze Mną.


Szczegóły
GWIAZDO MORZA GŁĘBOKIEGO

1. Gwiazdo morza głębokiego,
Matko Boga najwyższego,
Panienko, bądź pozdrowiona,
Furto rajska otworzona.

2. Przez aniołaś pozdrowiona,
gdyś poczęła w sobie Pana.
Imię matki naszej Ewy, winę,
odmieniaj ku pokojowi.

3. Rozwiąż związki zadłużonym,
przynieś światło zaślepionym.
Odmień, co złe z naszej strony,
nie wypuszczaj nas z obrony.

4. Iżeś Matką, niech poznamy!
Gdy się więc modlisz za nami,
niechaj Cię Syn Twój wysłucha,
ku nam grzesznym skłoni ucha.

5. Panno sławna, osobliwa,
skromna, cicha i cierpliwa,
uproś nasze wszystkie winy,
uczyń z grzesznych Boże Syny.

23/43