Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Dzień wspólnoty 18 czerwca 2016”

Tytuł
(20)
Języki
(2)
Tempo
(17)
Tekst
(20)
Wersja do wydruku Pliki
(20)
Akordy
(20)
Nagranie
(20)
Kategorie
(7)
1. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
2. Ruah Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Duch Święty
3. Święty Duch, Boga Ojca dar Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, Duch Święty
4. Jezus daje nam zbawienie
(Jezus siłą mą)
Tekst polski 90 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
5. Zaufałem Panu i już Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
6. Jesteś Królem Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
7. Gromadzisz nas Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
8. Baruch Hashem Tekst polski, hebrajski 110 + tekst
akordy
ODP PPT + Audio uwielbienie, Jezus
9. Mój Zbawiciel Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
10. Blisko, blisko Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio
11. Dotknij, Panie, moich oczu Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, uzdrowienie
12. Nie bój się, nie lękaj się Tekst polski 75 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
13. Oto stoję u drzwi i kołaczę Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
14. Panie, zmiłuj się nad nami (1) Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio części Mszy
15. Ofiaruję Tobie, Panie mój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
16. Święty, Święty, Święty (1) Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio części Mszy
17. Baranku Boży (1) Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio części Mszy
18. Chlebie najcichszy Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
19. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
20. Oto ja, poślij mnie Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio

Pliki

  1. Dzien_wspolnoty_2016-06-18-piesni.odt
  2. Dzien_wspolnoty_2016-06-18-piesni.pdf

Teksty utworów


Szczegóły
SWOJEGO DUCHA, PANIE, WYLEJ NA NAS DZIŚ

Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś


Szczegóły
RUAH

Ruah, Ruah, Ruah

Nie siłą, nie mocą naszą,
Lecz mocą Ducha Świętego.


Szczegóły
ŚWIĘTY DUCH BOGA OJCA DAR

Święty Duch, Boga Ojca dar,
Na synów powołuje nas.
Swoją wolność darował nam.
W niej uwielbiony będzie Pan.


Szczegóły
JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy Swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam


Szczegóły
ZAUFAŁEM PANU I JUŻ

Zaufałem Panu i już
Niczego nie muszę się lękać
Zaufałem Panu i już
Niczego nie muszę się trwożyć

Wierzę Mu, bo On ma moc
Przezwyciężyć w moim sercu zło
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc


Szczegóły
JESTEŚ KRÓLEM

/ Jesteś Królem
Jesteś Królem
Królem jest Bóg /x2

/ Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go /x2


Szczegóły
GROMADZISZ NAS

/ Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno,
By wielbić święte Imię Twe. /x2

/ Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,
To stajemy się Twą rodziną. /x2


Szczegóły
BARUCH HASZEM

/ Baruch Haszem Hammaszijah Jeszua
Baruch Haszem Adonai /x4

/ Wysławiaj Imię Mesjasza – Jezusa
Wysławiaj Imię Pana /x4


Szczegóły
MÓJ ZBAWICIEL

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x


Szczegóły
BLISKO, BLISKO

Blisko, blisko, blisko
Jesteś, Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe

I przychodzisz do mnie
Już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę


Szczegóły
DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał (abym przejrzał)
Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.


Szczegóły
NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ

/ Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy
Bóg sam wystarczy /x2

/ Zostań tu i ze mną się módl
Razem czuwajmy
Razem czuwajmy /x2


Szczegóły
OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ

Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Oto stoję u drzwi i kołaczę.

Jeśli kto posłyszy mój głos
I drzwi otworzy,
Wejdę do niego
I będę z nim wieczerzał
A on ze Mną.


Szczegóły
PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI

Panie zmiłuj się
Panie zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się

Chryste zmiłuj się
Chryste zmiłuj się nad nami
Chryste zmiłuj się

Panie zmiłuj się
Panie zmiłuj się nad nami
Panie zmiłuj się


Szczegóły
OFIARUJĘ TOBIE, PANIE MÓJ

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.


Szczegóły
ŚWIĘTY, ŚWIĘTY, ŚWIĘTY

Święty, Święty, Święty,
Pan Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa
I ziemia chwały Twojej.
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna na wysokości!

Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie!
Hosanna, hosanna, hosanna, hosanna.
Hosanna na wysokości!


Szczegóły
BARANKU BOŻY

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata /x2
Zmiłuj się nad nami
Zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata /x2
Zmiłuj się nad nami
Zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata /x2
Obdarz nas pokojem
Obdarz nas pokojem


Szczegóły
CHLEBIE NAJCICHSZY

Ref. / Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. /x2

1. Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2

2. A ułomki chleba, które zostaną, /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.


Szczegóły
JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.


Szczegóły
OTO JA, POŚLIJ MNIE

Ref: Oto ja, poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz, Panie, czego chcesz
A moją rozkoszą będzie być posłusznym

1. Daj mi Twego Ducha
Abym mógł stać się chlebem
Abym stał się winem
Abym gasił Twe pragnienie

2. Nie chcę Ci już mówić
O moich potrzebach
Panie, Ty wiesz wszystko
Objaw mi Twe pragnienia

24/43