Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Krótkie piosenki”

Krótkie piosenki na różne okazje

Tytuł
(28)
Języki
(2)
Tempo
(26)
Tekst
(28)
Wersja do wydruku Pliki
(28)
Akordy
(28)
Nagranie
(27)
Kategorie
(6)
1. Baruch Hashem Tekst polski, hebrajski 110 + tekst
akordy
ODP PPT + Audio uwielbienie, Jezus
2. Blisko, blisko Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Chlebie najcichszy Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
4. Dotknij, Panie, moich oczu Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, uzdrowienie
5. Duchu miłości, wylewaj się na nas Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
6. Duchu Święty, przyjdź
(Niech wiara zagości)
Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
7. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę Tekst polski 70 6\8 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
8. Gromadzisz nas Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
9. Jak ożywczy deszcz Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
10. Jesteś Królem Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
11. Jezus Chrystus moim Panem jest Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
12. Każdy spragniony Tekst polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uzdrowienie, Duch Święty
13. Mój Zbawiciel Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
14. Nasz Bóg jest potężny Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio
15. Nic, nie musisz mówić nic Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio
16. Nie bój się, nie lękaj się Tekst polski 75 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
17. Ofiaruję Tobie, Panie mój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
18. Oto stoję u drzwi i kołaczę Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
19. Przyjaciela mam Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
20. Ruah Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Duch Święty
21. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
22. Święty Duch, Boga Ojca dar Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, Duch Święty
23. Tak mnie skrusz Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
24. Tobie chór aniołów Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
25. W lekkim powiewie Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
26. Wielbić Pana chcę Tekst polski + tekst
akordy
ODP + uwielbienie
27. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Jezus
28. Wystarczy, byś był Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio

Teksty utworów


Szczegóły
BARUCH HASZEM

/ Baruch Haszem Hammaszijah Jeszua
Baruch Haszem Adonai /x4

/ Wysławiaj Imię Mesjasza – Jezusa
Wysławiaj Imię Pana /x4


Szczegóły
BLISKO, BLISKO

Blisko, blisko, blisko
Jesteś, Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe

I przychodzisz do mnie
Już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę


Szczegóły
CHLEBIE NAJCICHSZY

Ref. / Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. /x2

1. Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2

2. A ułomki chleba, które zostaną, /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.


Szczegóły
DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał (abym przejrzał)
Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.


Szczegóły
DUCHU MIŁOŚCI, WYLEWAJ SIĘ NA NAS

Duchu miłości, wylewaj się na nas
z przebitego serca Jezusa, Jezusa


Szczegóły
DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ

/ Duchu Święty, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź /x2

/ Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas. /x2


Szczegóły
DZIŚ JEST CZAS

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę.
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.

Ref. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć, chwalmy Go /x2

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywać Jego imię.


Szczegóły
GROMADZISZ NAS

/ Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno,
By wielbić święte Imię Twe. /x2

/ Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,
To stajemy się Twą rodziną. /x2


Szczegóły
JAK OŻYWCZY DESZCZ

Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty, przyjdź.
Dotknij naszych serc,
Rozpal ognia żar.

Dziś przenikaj nas
Tchnieniem mocy Swej.
Bądź nam światłem dnia
I nadzieją serc.


Szczegóły
JESTEŚ KRÓLEM

/ Jesteś Królem
Jesteś Królem
Królem jest Bóg /x2

/ Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go /x2


Szczegóły
JEZUS CHRYSTUS MOIM PANEM JEST

/ Jezus Chrystus moim Panem jest
Alleluja /x2

/ On kocha mnie, On kocha mnie
Alleluja /x2


Szczegóły
KAŻDY SPRAGNIONY

Każdy spragniony i słaby dziś
Niech przyjdzie do źródła
W Wodzie Życia zanurzy się
Ból i cierpienie niech odpłyną w dal
W morzu miłości serca uleczy dzisiaj Pan

/ Panie Jezu, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź /x2


Szczegóły
MÓJ ZBAWICIEL

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x


Szczegóły
NASZ BÓG JEST POTĘŻNY

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości Swej.


Szczegóły
NIC, NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC

/ Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie /x2

/ Pozwól kochać się
Miłość pragnie Ciebie /x2


Szczegóły
NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ

/ Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy
Bóg sam wystarczy /x2

/ Zostań tu i ze mną się módl
Razem czuwajmy
Razem czuwajmy /x2


Szczegóły
OFIARUJĘ TOBIE, PANIE MÓJ

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.


Szczegóły
OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ

Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Oto stoję u drzwi i kołaczę.

Jeśli kto posłyszy mój głos
I drzwi otworzy,
Wejdę do niego
I będę z nim wieczerzał
A on ze Mną.


Szczegóły
PRZYJACIELA MAM

Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg,
Królów Król, z nami Bóg,
Jezus, Jezus
Jezus, Jezus.


Szczegóły
RUAH

Ruah, Ruah, Ruah

Nie siłą, nie mocą naszą,
Lecz mocą Ducha Świętego.


Szczegóły
SWOJEGO DUCHA, PANIE, WYLEJ NA NAS DZIŚ

Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś


Szczegóły
ŚWIĘTY DUCH BOGA OJCA DAR

Święty Duch, Boga Ojca dar,
Na synów powołuje nas.
Swoją wolność darował nam.
W niej uwielbiony będzie Pan.


Szczegóły
TAK MNIE SKRUSZ

Tak mnie skrusz, tak mnie złam
Tak mnie wypal, Panie
Byś został tylko Ty
Byś został tylko Ty
Jedynie Ty


Szczegóły
TOBIE CHÓR ANIOŁÓW

/ Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi /x2
/ Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała i cześć! /x2


Szczegóły
W LEKKIM POWIEWIE

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie /x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.


Szczegóły
WIELBIĆ PANA CHCĘ

Wielbić Pana chcę
Radosną śpiewać pieśń.
Wielbić Pana chcę
On źródłem życia jest.


Szczegóły
WSZYSTKO MOGĘ W TYM, KTÓRY MNIE UMACNIA

/ Wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia. /x4
Jezus, On mnie umacnia. /x4

/ Rozlewaj Swoją chwałę, potęgę i moc
Na miasto Swoje święte, potęgę i moc /x4


Szczegóły
WYSTARCZY, BYŚ BYŁ

Wystarczy, byś był, nic więcej
Tylko, byś był, nic więcej,
By Twoje skrzydła otuliły mnie.

25/43