Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Kurs Alpha – wykład 2”

Piosenki do wyboru na wykład nr 2 Kursu Alpha: „Kim jest Jezus Chrystus?”

Tytuł
(7)
Języki
(1)
Tempo
(6)
Tekst
(7)
Wersja do wydruku Pliki
(7)
Akordy
(7)
Nagranie
(7)
Kategorie
(3)
1. Przyjaciela mam Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
2. Pan mnie strzeże Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Ja wierzę, że to Jezus Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
4. Jezus daje nam zbawienie
(Jezus siłą mą)
Tekst polski 90 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
5. Boże, Twa łaska Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
6. Nic, nie musisz mówić nic Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio
7. Jak ożywczy deszcz Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty

Teksty utworów


Szczegóły
PRZYJACIELA MAM

Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg,
Królów Król, z nami Bóg,
Jezus, Jezus
Jezus, Jezus.


Szczegóły
PAN MNIE STRZEŻE

Ref. / Pan mnie strzeże,
Pan mnie strzeże.
Czuwa nade mną Bóg,
On jest moim cieniem. /x2
Czuwa nade mną Bóg,
Czuwa nade mną Bóg,
Czuwa nade mną Bóg,
Mój Bóg.

1. Nie boję się,
wchodzę w noc ciemną bez lęku.
Dobrze to wiem,
Ty jesteś ze mną!

2. Chcę z Tobą chodzić
po wszystkich mych drogach.
Prowadź mnie w mocy Swej,
abym nie upadł.


Szczegóły
JA WIERZĘ, ŻE TO JEZUS

1. Ja wierzę, że to Jezus.
Wierzę, że On Synem Boga jest.
On zmarł i powstał, aby żyć.
I za cenę śmierci życie dał.

Ref. Wierzę, że jest tu teraz.
On tu teraz jest.
Stoi pośród nas.
Ma moc nas teraz uzdrawiać.
Uzdrowienia moc.
Ma przebaczenia dar.

2. Ja wierzę Tobie, Panie.
Wierzę, że Tyś Synem Boga jest.
Zmarłeś, powstałeś, aby żyć.
I za cenę śmierci życie dać.

Ref. Wierzę, że tutaj jesteś.
Ty jesteś tu.
Stoisz pośród nas.
Masz moc nas teraz uzdrawiać.
Uzdrowienia moc.
Masz przebaczenia dar.


Szczegóły
JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy Swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam


Szczegóły
BOŻE, TWA ŁASKA

Boże, Twa łaska nad nami jest.
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas.
Przenikasz serca, gładzisz grzech.

Ref. / My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. /x2


Szczegóły
NIC, NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC

/ Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie /x2

/ Pozwól kochać się
Miłość pragnie Ciebie /x2


Szczegóły
JAK OŻYWCZY DESZCZ

Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty, przyjdź.
Dotknij naszych serc,
Rozpal ognia żar.

Dziś przenikaj nas
Tchnieniem mocy Swej.
Bądź nam światłem dnia
I nadzieją serc.

30/43