Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Kurs Alpha – wykład 3”

Piosenki do wyboru na wykład nr 3 Kursu Alpha: „Dlaczego Jezus umarł?”

Tytuł
(4)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(4)
Wersja do wydruku Pliki
(4)
Akordy
(4)
Nagranie
(4)
Kategorie
(4)
1. Jezus daje nam zbawienie
(Jezus siłą mą)
Tekst polski 90 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
2. Boże, Twa łaska Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Prawda jedyna Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Jezus
4. Zmartwychwstał Pan Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, wielkanocne, Neokatechumenat

Teksty utworów


Szczegóły
JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy Swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam


Szczegóły
BOŻE, TWA ŁASKA

Boże, Twa łaska nad nami jest.
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas.
Przenikasz serca, gładzisz grzech.

Ref. / My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. /x2


Szczegóły
PRAWDA JEDYNA

1. Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu,
Że Swego Syna posłał z niebios Bóg na świat.
Aby niewinnie cierpiąc, zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

Ref. Dzięki Ci, Boże mój, za ten krzyż,
Który Jezus cierpiał za mnie,
Jezus cierpiał za mnie.

2. Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł.
I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział.
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył.


Szczegóły
ZMARTWYCHWSTAŁ PAN

Ref. Zmartwychwstał Pan
Zmartwychwstał Pan
Zmartwychwstał Pan
Alleluja!
Alleluja, alleluja, alleluja
Zmartwychwstał Pan!

1. O śmierci, gdzie jesteś, o śmierci?
Gdzie jest moja śmierć?
Gdzie jest jej zwycięstwo?

2. Radujmy się, radujmy się, bracia!
Jeśli dzisiaj się miłujemy,
To dlatego, że On zmartwychwstał!

3. Dzięki niech będą Ojcu,
Który nas prowadzi do Królestwa,
Gdzie się miłością żyje.

4. Jeśli z Nim umieramy,
Z Nim też żyć będziemy,
Z Nim śpiewać będziemy: alleluja!

31/43