Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Kurs Alpha – wykład 4”

Piosenki do wyboru na wykład nr 4 Kursu Alpha: „Skąd mam być pewnym swojej wiary?”

Tytuł
(4)
Języki
(1)
Tempo
(3)
Tekst
(4)
Wersja do wydruku Pliki
(4)
Akordy
(4)
Nagranie
(4)
Kategorie
(2)
1. Oto stoję u drzwi i kołaczę Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
2. Każdy wschód słońca
(My, którzy wszystko liczymy)
Tekst polski 100 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Ja wierzę, że to Jezus Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
4. Schowaj mnie pod skrzydła Swe Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio

Teksty utworów


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły

33/45