Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Kurs Alpha – wykład 5”

Piosenki do wyboru na wykład nr 5 Kursu Alpha: „Dlaczego i jak się modlić?”

Tytuł
(4)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(4)
Wersja do wydruku Pliki
(4)
Akordy
(4)
Nagranie
(4)
Kategorie
(1)
1. Mów do mnie, Panie Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
2. Boże, Twa łaska Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Przyjaciela mam Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
4. Schowaj mnie pod skrzydła Swe Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio

Teksty utworów


Szczegóły
MÓW DO MNIE, PANIE

Mów do mnie, Panie.
Chcę słyszeć Cię.
Przyjąć od Ciebie,
Co masz dla mnie.

Nie chcę się chować,
Lecz w Tobie skryć.
W cieniu Twym Panie
Chcę iść.

Ref. Święty, potężny jesteś, Panie nasz.
Przed Tobą dziś możemy stać
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym.


Szczegóły
BOŻE, TWA ŁASKA

Boże, Twa łaska nad nami jest.
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas.
Przenikasz serca, gładzisz grzech.

Ref. / My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej,
Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej. /x2


Szczegóły
PRZYJACIELA MAM

Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg,
Królów Król, z nami Bóg,
Jezus, Jezus
Jezus, Jezus.


Szczegóły
SCHOWAJ MNIE POD SKRZYDŁA SWE

1. Schowaj mnie pod skrzydła Swe,
Ukryj mnie w silnej dłoni Swej.

Ref. Kiedy fale mórz chcą porwać mnie,
Z Tobą wzniosę się, podniesiesz mnie,
Panie, Królem Tyś spienionych wód,
Ja ufam Ci, Ty jesteś Bóg.

2. Odpocznę dziś w ramionach Twych.
Dusza ma przy Tobie będzie trwać.

33/43