Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Msza 2016-08-21”

Pieśni na mszę niedzielną 21 sierpnia 2016, godz. 19.30

Tytuł
(5)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(5)
Wersja do wydruku Pliki
(5)
Akordy
(5)
Nagranie
(3)
Kategorie
(5)
1. Chrystus to nadzieja cała nasza Tekst polski + tekst
akordy
ODP + msza - wejście
2. Wspaniały Dawco miłości Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Chrystus Pan karmi nas Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio msza - komunia, dziękczynienie
4. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
5. Głoś imię Pana Tekst polski + tekst
akordy
ODP + msza - rozesłanie

Teksty utworów


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły

37/45