Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Msza 2016-08-21”

Pieśni na mszę niedzielną 21 sierpnia 2016, godz. 19.30

Tytuł
(5)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(5)
Wersja do wydruku Pliki
(5)
Akordy
(5)
Nagranie
(3)
Kategorie
(5)
1. Chrystus to nadzieja cała nasza Tekst polski + tekst
akordy
ODP + msza - wejście
2. Wspaniały Dawco miłości Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Chrystus Pan karmi nas Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio msza - komunia, dziękczynienie
4. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
5. Głoś imię Pana Tekst polski + tekst
akordy
ODP + msza - rozesłanie

Teksty utworów


Szczegóły
CHRYSTUS TO NADZIEJA CAŁA NASZA

Ref. Chrystus, Chrystus, to nadzieja cała nasza!
Umierając, zło zwyciężył, pokój nam ogłasza!
On do Ojca nas prowadzi,
Miłość czyni życia prawem.
Chrystus naszym jest pokojem,
naszym pojednaniem.

1. On jest Słowem nad wiekami,
Pierworodnym pośród stworzeń,
Bóg przez Niego dał nam życie
i ukazał nam swą chwałę.

2. To On Głową jest Kościoła
i początkiem wszystkich rzeczy.
Zechciał Bóg, by cała pełnia,
w Jego Ciele zamieszkała.

3. Pokój przyszedł On budować,
między ludźmi dobrej woli,
z Bogiem znowu nas pojednał,
gdy na Krzyżu oddał życie.

4. On jednoczy we wspólnocie,
przezwyciężył mur wrogości.
Jak Brat starszy nas prowadzi
do radości swego Ojca.


Szczegóły
WSPANIAŁY DAWCO MIŁOŚCI

Wspaniały Dawco miłości,
Składamy na Twoim stole
Wszystko, co mamy, wszystko, co mamy,
Choć i tak to od wieków jest Twoje.
Twoje


Szczegóły
CHRYSTUS PAN KARMI NAS

Ref. Chrystus Pan karmi nas
Swoim świętym Ciałem,
Chwalmy Go na wieki!

1. Duchem całym wielbię Pana,
Boga, Zbawcę jedynego,
Bo w Nim samym odnajduję
Wszelką radość życia mego.

2. Wielbię, bo chciał wejrzeć z nieba
Na swą sługę uniżoną,
By mnie odtąd wszyscy ludzie,
Mogli zwać błogosławioną.

3. Sprawił we mnie wielkie dzieła
W Swej dobroci niepojętej.
On Wszechmocny, On Najwyższy,
On sam jeden zawsze Święty.

4. On, który przez pokolenia
Pozostaje miłosierny
Wobec tego, kto Mu służy
I chce zostać Jemu wierny.

5. On, który Swą moc objawia,
Gdy wyniosłość serc uniża,
Każdy zamiar może zburzyć,
Który pychą Mu ubliża

6. W mocy Jego odjąć władzę,
A wydźwignąć pokornego.
Wszystkich głodnych zaspokoić.
Głodem wstrząsnąć bogatego

7. On się ujął za swym ludem,
Dziećmi wiary Abrahama.
Pomny na Swe miłosierdzie
Obietnicy swej nie złamał.


Szczegóły
UWIELBIAJCIE PANA, LUDZKICH SERC

Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzony.

On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości,
Święty, Święty, Bóg miłości.
Śpiewaj Panu, ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.


Szczegóły
GŁOŚ IMIĘ PANA

1. Głoś Imię Pana,
Króla zastępów i chwały,
Złącz się z chórami
niebios zastępów wspaniałych.
Harfa i róg niech zagra:
"Któż jest jak Bóg!"
By krańce ziemi słyszały.

2. Głoś imię Pana,
On twoim losem kieruje,
Na skrzydłach niesie,
jak orzeł się opiekuje.
Daj Mu swą dłoń,
w przygodzie zawołaj doń,
On cię od zła zachowuje.

3. Głoś Imię Pana,
razem ze wszystkim, co żyje,
On twoim światłem,
Jemu niech serce twe bije.
On Życiem twym,
wdzięczności śpiewaj Mu hymn
teraz i na wieki. Amen.

36/43