Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Msza 2016-11-27”

Pieśni na mszę niedzielną 27 października 2016, godz. 18.00

Tytuł
(5)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(5)
Wersja do wydruku Pliki
(3)
Akordy
(5)
Nagranie
(4)
Kategorie
(2)
1. Oto Pan Bóg przyjdzie Tekst polski + tekst
akordy
+ Audio
2. Ofiaruję Tobie, Panie mój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Idzie mój Pan Tekst polski + tekst
akordy
+ Eucharystia
4. Jezus, najwyższe Imię Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
5. Pan jest mocą swojego ludu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio

Pliki

  1. Msza_2016-11-27.odp
  2. Msza_2016-11-27.ppt

Teksty utworów


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły

39/45