Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Msza 2016-11-27”

Pieśni na mszę niedzielną 27 października 2016, godz. 18.00

Tytuł
(5)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(5)
Wersja do wydruku Pliki
(3)
Akordy
(5)
Nagranie
(4)
Kategorie
(2)
1. Oto Pan Bóg przyjdzie Tekst polski + tekst
akordy
+ Audio
2. Ofiaruję Tobie, Panie mój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
3. Idzie mój Pan Tekst polski + tekst
akordy
+ Eucharystia
4. Jezus, najwyższe Imię Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
5. Pan jest mocą swojego ludu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio

Pliki

  1. Msza_2016-11-27.odp
  2. Msza_2016-11-27.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
OTO PAN BÓG PRZYJDZIE

Oto Pan Bóg przyjdzie
Z rzeszą Świętych k'nam przybędzie,
Wielka światłość w dzień ów będzie.
Alleluja! Alleluja!


Szczegóły
OFIARUJĘ TOBIE, PANIE MÓJ

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.


Szczegóły
IDZIE MÓJ PAN

/ Idzie mój Pan, idzie mój Pan.
On teraz biegnie, by spotkać mnie. /x2
Mija góry, łąki, lasy,
By Komunii stał się cud.
On chce chlebem nas nakarmić,
By nasycić życia głód.


Szczegóły
JEZUS, NAJWYŻSZE IMIĘ

Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.


Szczegóły
PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc.
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,
W Nim moja siła, nie jestem sam.

// kapodaster 2 próg

38/43