Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Msza 2017-01-29”

Pieśni na mszę niedzielną 29 stycznia 2016, godz. 18.00

Tytuł
(5)
Języki
(1)
Tempo
(0)
Tekst
(5)
Wersja do wydruku Pliki
(3)
Akordy
(2)
Nagranie
(3)
Kategorie
(2)
1. Wejdźmy do Jego bram Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
2. Gdy śliczna Panna Tekst polski + tekst ODP kolędy
3. Chleb Niebiański Tekst polski + tekst Audio
4. Miłość Twa Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
5. Bóg się rodzi Tekst polski + tekst kolędy

Pliki

  1. Msza_2017-01-29.odp
  2. Msza_2017-01-29.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
WEJDŹMY DO JEGO BRAM

Wejdźmy do Jego bram z dziękczynieniem,
U Jego tronu oddajmy cześć.
Wejdźmy do Jego bram z uwielbieniem,
Radosną Panu śpiewajmy pieśń.

Rozraduj się w Nim, twym Stworzycielu,
Rozraduj się w Nim, Światłości twej.
Rozraduj się w Nim, twym Zbawicielu,
Rozraduj się w Nim, wywyższać Go chciej.


Szczegóły
GDY ŚLICZNA PANNA

1. Gdy śliczna Panna Syna kołysała
Z wielkim weselem tak Jemu śpiewała:
Li, li, li, li, laj, moje Dzieciąteczko
Li, li, li, li, laj, śliczne Paniąteczko

2. Wszystko stworzenie śpiewaj Panu swemu
Pomóż radości wszelkiej sercu memu
Li, li, li, li, laj, wielki Królewicu
Li, li, li, li, laj, niebieski Dziedzicu

3. Sypcie się z nieba śliczni aniołowie
Śpiewajcie Panu niebiescy duchowie
Li, li, li, li, laj, mój wonny kwiateczku
Li, li, li, li, laj, w ubogim żłóbeczku

4. Cicho wietrzyku, cicho południowy
Cicho powiewaj, niech śpi Panicz nowy
Li, li, li, li, laj, mój wdzięczny Synaczku
Li, li, li, li, laj, miluchny Robaczku


Szczegóły
CHLEB NIEBIAŃSKI

1. Wzięliśmy i jedliśmy Chleb Błogosławiony, –
Ciało Pana i Krew – drogocenną.
Chleb przemienił Pan, – Kielich zbawczy, Napój orzeźwiający.

Ref. Chleb Niebiański dał nam Pan – na życie wieczne.

2. Przyjąwszy Święty Chleb będziemy wysławiali Boga, –
który na całej ziemi uczynił wielkie rzeczy. –
Radujcie się sprawiedliwi w Panu, – przyjmując Ciało i Krew Chrystusa.

3. Dziś spożywaliśmy Chleb aniołów, –
dziś oglądaliśmy naszego Pana Jezusa Chrystusa. –
Dziś wychwalaliśmy Węgiel żarzący się na ołtarzu, – w cieniu którego śpiewają Serafiny.

4. Dziś usłyszeliśmy wielki i słodki głos: –
"To Ciało spali ciernie grzechów, –
i oświeci dusze ludzi – przyjmujących Boski Pokarm".


Szczegóły
MIŁOŚĆ TWA

Miłość Twa, od najwyższych gór wyższa jest,
Wielka jest wierność Twa,
do nieba sięga wzwyż.

Miłość Twa, głębsza niż ocean bez dna, 
Wielka jest wierność Twa,
gdy do mnie zbliżasz się.


Szczegóły
BÓG SIĘ RODZI

1. Bóg się rodzi, moc truchleje
Pan niebiosów obnażony
Ogień krzepnie, blask ciemnieje
Ma granice - Nieskończony
Wzgardzony - okryty chwałą
Śmiertelny król nad wiekami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

2. Cóż masz, niebo, nad ziemiany?
Bóg porzucił szczęście twoje
Wszedł między lud ukochany
Dzieląc z nim trudy i znoje
Niemało cierpiał, niemało
Żeśmy byli winni sami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

3. Podnieś rękę, boże Dziecię
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, w dobrym bycie
Wspieraj jej siłę Swą siłą
Dom nasz i majętność całą
I wszystkie wioski z miastami
A Słowo Ciałem się stało
I mieszkało między nami

39/43