Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Msza 2017-02-26”

Pieśni na mszę niedzielną 26 lutego 2016, godz. 18.00

Tytuł
(5)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(5)
Wersja do wydruku Pliki
(3)
Akordy
(4)
Nagranie
(3)
Kategorie
(3)
1. Pokładam w Panu ufność mą Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio psalm
2. W kruszynie chleba Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
3. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi Tekst polski + tekst
akordy
+
4. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
5. Cichy zapada zmrok Tekst polski + tekst

Teksty utworów


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły


Szczegóły

41/45