Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Msza 2017-02-26”

Pieśni na mszę niedzielną 26 lutego 2016, godz. 18.00

Tytuł
(5)
Języki
(1)
Tempo
(2)
Tekst
(5)
Wersja do wydruku Pliki
(3)
Akordy
(4)
Nagranie
(3)
Kategorie
(3)
1. Pokładam w Panu ufność mą Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio psalm
2. W kruszynie chleba Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
3. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi Tekst polski + tekst
akordy
+
4. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
5. Cichy zapada zmrok Tekst polski + tekst

Teksty utworów


Szczegóły
POKŁADAM W PANU UFNOŚĆ MĄ

Ref. Pokładam w Panu ufność mą,
Zawsze ufam Jego Słowu.

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
Usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu.
Dusza moja ufa Jego Słowu.
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
Niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
I obfite odkupienie.


Szczegóły
W KRUSZYNIE CHLEBA

1. W kruszynie chleba, Panie, jesteś
Schowany Ty, wielki Pan
Przychodzisz do nas już przez wieki
By ofiarować siebie nam

2. W tych kroplach wina Twoja krew
Przelana za nas, Panie mój
Tak wiele jej na krzyżu było
Aby odkupić nas od zła

3. Ty, Panie, miłością jesteś
Ty, Panie, kochasz nas
I proszę Ciebie, by tak było
Przez wiele lat, przez wiele lat


Szczegóły
LUD TWÓJ, PANIE, LUD PIELGRZYMI

Ref. Lud Twój, Panie, lud pielgrzymi
Prosi, byś był światłem,
Byś na drodze do Królestwa
Wzmacniał serca swoim Ciałem.
Zostań, zostań wśród nas, o Panie.

1. Chlebie życia, Tyś sam jest naszą siłą
I czynisz trudną drogę tak bezpieczną,
Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,
Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.

2. Twoja Krew niechaj jest napojem mocy
Kieruje zapał kroków w Twoje ślady,
Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,
Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.

3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,
Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.
Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,
Z Twego serca płynie nowe przebaczenie.


Szczegóły
UWIELBIAJCIE PANA, LUDZKICH SERC

Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzony.

On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości,
Święty, Święty, Bóg miłości.
Śpiewaj Panu, ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.


Szczegóły
CICHY ZAPADA ZMROK

1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc. /x2
Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła.
Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia.

2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię: /x2
Jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień,
Noc niech zniknie i cień, niech przy Tobie trwa myśl. /x2

3. W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię: /x2
Racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni,
Racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych. /x2

40/43