Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Rekolekcje – marzec 2016”

Pieśni na rekolekcje wyjazdowe 5-6 marca 2016. W kolejności: pieśni do Ducha Św., adoracja i uwielbienie, msza w sobotę, msza w niedzielę.

Tytuł
(27)
Języki
(2)
Tempo
(26)
Tekst
(27)
Wersja do wydruku Pliki
(27)
Akordy
(27)
Nagranie
(27)
Kategorie
(6)
1. Duchu Święty, przyjdź
(Niech wiara zagości)
Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
2. Każdy spragniony Tekst polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uzdrowienie, Duch Święty
3. Ruah Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Duch Święty
4. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
5. Święty Duch, Boga Ojca dar Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, Duch Święty
6. Baruch Hashem Tekst polski, hebrajski 110 + tekst
akordy
ODP PPT + Audio uwielbienie, Jezus
7. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę Tekst polski 70 6\8 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
8. Gromadzisz nas Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
9. Jesteś Królem Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
10. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, Taize
11. Jezus daje nam zbawienie
(Jezus siłą mą)
Tekst polski 90 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
12. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
13. Nasz Bóg jest potężny Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio
14. Nic, nie musisz mówić nic Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio
15. Nie bój się, nie lękaj się Tekst polski 75 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio Taize
16. Pan jest mocą swojego ludu Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
17. Przyjaciela mam Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
18. Oto stoję u drzwi i kołaczę Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
19. Ofiaruję Tobie, Panie mój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
20. Chlebie najcichszy Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
21. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
22. Oto ja, poślij mnie Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
23. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
24. Mój Zbawiciel Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
25. Blisko, blisko Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio
26. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę Tekst polski 70 6\8 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
27. Ty tylko mnie poprowadź Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio

Pliki

  1. Rekolekcje_marzec_2015-piesni.odt
  2. Rekolekcje_marzec_2015-piesni.pdf
  3. Rekolekcje_marzec_2015-piesni_akordy.odt

Teksty utworów


Szczegóły
DUCHU ŚWIĘTY, PRZYJDŹ

/ Duchu Święty, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź /x2

/ Niech wiara zagości, nadzieja zagości,
Niech miłość zagości w nas. /x2


Szczegóły
KAŻDY SPRAGNIONY

Każdy spragniony i słaby dziś
Niech przyjdzie do źródła
W Wodzie Życia zanurzy się
Ból i cierpienie niech odpłyną w dal
W morzu miłości serca uleczy dzisiaj Pan

/ Panie Jezu, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź /x2


Szczegóły
RUAH

Ruah, Ruah, Ruah

Nie siłą, nie mocą naszą,
Lecz mocą Ducha Świętego.


Szczegóły
SWOJEGO DUCHA, PANIE, WYLEJ NA NAS DZIŚ

Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś


Szczegóły
ŚWIĘTY DUCH BOGA OJCA DAR

Święty Duch, Boga Ojca dar,
Na synów powołuje nas.
Swoją wolność darował nam.
W niej uwielbiony będzie Pan.


Szczegóły
BARUCH HASZEM

/ Baruch Haszem Hammaszijah Jeszua
Baruch Haszem Adonai /x4

/ Wysławiaj Imię Mesjasza – Jezusa
Wysławiaj Imię Pana /x4


Szczegóły
DZIŚ JEST CZAS

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę.
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.

Ref. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć, chwalmy Go /x2

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywać Jego imię.


Szczegóły
GROMADZISZ NAS

/ Gromadzisz nas i łączysz nas w jedno,
By wielbić święte Imię Twe. /x2

/ Kiedy Słowo Twe wypełnia się w nas,
To stajemy się Twą rodziną. /x2


Szczegóły
JESTEŚ KRÓLEM

/ Jesteś Królem
Jesteś Królem
Królem jest Bóg /x2

/ Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go /x2


Szczegóły
JEZU, TYŚ JEST ŚWIATŁOŚCIĄ MEJ DUSZY

Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Niech ciemność ma nie przemawia do mnie już
Jezu, Tyś jest światłością mej duszy
Daj mi moc przyjąć dziś miłość Twą


Szczegóły
JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy Swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam


Szczegóły
JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.


Szczegóły
NASZ BÓG JEST POTĘŻNY

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości Swej.


Szczegóły
NIC, NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC

/ Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie /x2

/ Pozwól kochać się
Miłość pragnie Ciebie /x2


Szczegóły
NIE BÓJ SIĘ, NIE LĘKAJ SIĘ

/ Nie bój się, nie lękaj się
Bóg sam wystarczy
Bóg sam wystarczy /x2

/ Zostań tu i ze mną się módl
Razem czuwajmy
Razem czuwajmy /x2


Szczegóły
PAN JEST MOCĄ SWOJEGO LUDU

Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc.
On jest mym Bogiem, nie jestem sam,
W Nim moja siła, nie jestem sam.

// kapodaster 2 próg


Szczegóły
PRZYJACIELA MAM

Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się.
W Nim nadzieję mam, uleciał strach.
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

Królów Król, z nami Bóg,
Królów Król, z nami Bóg,
Jezus, Jezus
Jezus, Jezus.


Szczegóły
OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ

Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Oto stoję u drzwi i kołaczę.

Jeśli kto posłyszy mój głos
I drzwi otworzy,
Wejdę do niego
I będę z nim wieczerzał
A on ze Mną.


Szczegóły
OFIARUJĘ TOBIE, PANIE MÓJ

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.


Szczegóły
CHLEBIE NAJCICHSZY

Ref. / Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. /x2

1. Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2

2. A ułomki chleba, które zostaną, /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.


Szczegóły
JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.


Szczegóły
OTO JA, POŚLIJ MNIE

Ref: Oto ja, poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz, Panie, czego chcesz
A moją rozkoszą będzie być posłusznym

1. Daj mi Twego Ducha
Abym mógł stać się chlebem
Abym stał się winem
Abym gasił Twe pragnienie

2. Nie chcę Ci już mówić
O moich potrzebach
Panie, Ty wiesz wszystko
Objaw mi Twe pragnienia


Szczegóły
PRZYCHODZISZ, PANIE, MIMO DRZWI ZAMKNIĘTYCH

Przychodzisz, Panie,
mimo drzwi zamkniętych.
Jezu zmartwychwstały
ze śladami męki.
Ty jesteś z nami,
poślij do nas Ducha.
Panie nasz i Boże,
uzdrów nasze życie.


Szczegóły
MÓJ ZBAWICIEL

Mój Zbawiciel, On bardzo kocha mnie.
Ja nie wiem, czemu miłością darzy mnie.
On mi nowe życie dzisiaj ofiarować chce.
Będę, będę mieszkał razem z Panem mym. /2x


Szczegóły
BLISKO, BLISKO

Blisko, blisko, blisko
Jesteś, Panie mój
Blisko tak, że czuję tchnienie Twe

I przychodzisz do mnie
Już dotykasz mnie
Łaską przebaczenia karmisz moją duszę


Szczegóły
DZIŚ JEST CZAS

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę.
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.

Ref. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć, chwalmy Go /x2

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywać Jego imię.


Szczegóły
TY TYLKO MNIE POPROWADŹ

1. Gdy drogi pomyli los zły
I oczy mgłą zasnuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się

A kiedy gniew świat Ci przysłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się!

Ref. / Ty tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź
Panie mój /2x

2. Poprowadź, jak Jego prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną
Tę jedną z nich

A kiedy już głos Twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się!

41/43