Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Weekend Alpha – listopad 2015”

Pieśni na weekend Alpha 21-22 listopada 2015.

Tytuł
(28)
Języki
(1)
Tempo
(25)
Tekst
(28)
Wersja do wydruku Pliki
(28)
Akordy
(27)
Nagranie
(28)
Kategorie
(7)
1. Twoja miłość jak ciepły deszcz
(Jesteś blisko mnie)
Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
2. W lekkim powiewie Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
3. Wystarczy, byś był Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
4. Każdy spragniony Tekst polski 55 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uzdrowienie, Duch Święty
5. Oto stoję u drzwi i kołaczę Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio
6. Ofiaruję Tobie, Panie mój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
7. Chlebie najcichszy Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
8. Chcę wywyższać Imię Twe Tekst polski 75 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
9. Jezus zwyciężył Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio wielkanocne, Jezus
10. Jak ożywczy deszcz Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
11. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź Tekst polski + tekst ODP Audio Duch Święty
12. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
13. Dotknij, Panie, moich oczu Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, uzdrowienie
14. Święty Duch, Boga Ojca dar Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, Duch Święty
15. Ruah Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Duch Święty
16. W lekkim powiewie Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
17. Duchu miłości, wylewaj się na nas Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
18. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
19. Tobie chór aniołów Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
20. Zaufałem Panu i już Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio
21. Niechaj zstąpi Duch Twój Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus, uwielbienie, Duch Święty
22. Jeden jest tylko Pan Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
23. W kruszynie chleba Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
24. Pokładam w Panu ufność mą Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio psalm
25. Pan wywyższony Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
26. Ty tylko mnie poprowadź Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
27. Nasz Bóg jest potężny Tekst polski 60 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio
28. Oto ja, poślij mnie Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio

Pliki

  1. Weekend_Alpha_2015-11_msza_niedziela.odp
  2. Weekend_Alpha_2015-11_msza_niedziela.ppt
  3. Weekend_Alpha_2015-11_msza_sobota.odp
  4. Weekend_Alpha_2015-11_msza_sobota.ppt
  5. Weekend_Alpha_2015-11_piosenki_ogolne.odp
  6. Weekend_Alpha_2015-11_piosenki_ogolne.ppt
  7. Weekend_Alpha_2015-11_wylanie_Ducha_uwielbienie.odp
  8. Weekend_Alpha_2015-11_wylanie_Ducha_uwielbienie.ppt

Teksty utworów


Szczegóły
TWOJA MIŁOŚĆ JAK CIEPŁY DESZCZ

// kapodaster +2

Jesteś blisko mnie, a tęsknie za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe i wiem, jak pukasz do drzwi
Przychodzisz jak ciepły wiatr,
Otwieram się i czuję znów, że

Twoja miłość jak ciepły deszcz
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie


Szczegóły
W LEKKIM POWIEWIE

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie /x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.


Szczegóły
WYSTARCZY, BYŚ BYŁ

Wystarczy, byś był, nic więcej
Tylko, byś był, nic więcej,
By Twoje skrzydła otuliły mnie.


Szczegóły
KAŻDY SPRAGNIONY

Każdy spragniony i słaby dziś
Niech przyjdzie do źródła
W Wodzie Życia zanurzy się
Ból i cierpienie niech odpłyną w dal
W morzu miłości serca uleczy dzisiaj Pan

/ Panie Jezu, przyjdź
Duchu Święty, przyjdź /x2


Szczegóły
OTO STOJĘ U DRZWI I KOŁACZĘ

Oto stoję u drzwi i kołaczę.
Oto stoję u drzwi i kołaczę.

Jeśli kto posłyszy mój głos
I drzwi otworzy,
Wejdę do niego
I będę z nim wieczerzał
A on ze Mną.


Szczegóły
OFIARUJĘ TOBIE, PANIE MÓJ

Ofiaruję Tobie, Panie mój, całe życie me
Cały jestem Twój aż na wieki.
Oto moje serce, przecież wiesz,
Tyś miłością mą jedyną jest.


Szczegóły
CHLEBIE NAJCICHSZY

Ref. / Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. /x2

1. Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2

2. A ułomki chleba, które zostaną, /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.


Szczegóły
CHCĘ WYWYŻSZAĆ IMIĘ TWE

Chcę wywyższać Imię Twe
Chcę zaśpiewać Tobie chwałę
Panie, dziś raduję się
Bo przyszedłeś, by mnie zbawić

Z nieba zstąpiłeś i chcesz
Prowadzić mnie.
Na krzyżu zmarłeś,
By mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś
Nieba Królem jesteś Ty
Chcę wywyższać Imię Twe


Szczegóły
JEZUS ZWYCIĘŻYŁ

1. Jezus zwyciężył, to wykonało się!
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o, alleluja!
Po wieczne czasy Królem królów jest.

Ref. Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem.
Tylko Jezus jest Panem,
Jezus jest Panem.
On jest Panem ziemi tej.

2. Jezus zmartwychwstał, to wykonało się!
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o, alleluja!
Po wieczne czasy Królem królów jest.


Szczegóły
JAK OŻYWCZY DESZCZ

Jak ożywczy deszcz
Duchu Święty, przyjdź.
Dotknij naszych serc,
Rozpal ognia żar.

Dziś przenikaj nas
Tchnieniem mocy Swej.
Bądź nam światłem dnia
I nadzieją serc.


Szczegóły
WZYWAM CIĘ, DUCHU, PRZYJDŹ

1. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź
Czekam wciąż, byś dotknął nas
Wołam Cię, Panie, przyjdź
Jezu, Zbawco, do dzieci Twych

Ref. Jak spragniona ziemia rosy
Dusza ma
Tylko Ty możesz wypełnić
Serca głód, serca głód

2. Głębio morz, potęgo gór,
Boże mój, nie mogę bez
Twej miłości żyć
Nie chcę bez Ciebie żyć


Szczegóły
SWOJEGO DUCHA, PANIE, WYLEJ NA NAS DZIŚ

Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś
Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś


Szczegóły
DOTKNIJ, PANIE, MOICH OCZU

Dotknij, Panie, moich oczu, abym przejrzał (abym przejrzał)
Dotknij, Panie, moich warg, abym przemówił uwielbieniem
Dotknij, Panie, mego serca i oczyść je
Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie.


Szczegóły
ŚWIĘTY DUCH BOGA OJCA DAR

Święty Duch, Boga Ojca dar,
Na synów powołuje nas.
Swoją wolność darował nam.
W niej uwielbiony będzie Pan.


Szczegóły
RUAH

Ruah, Ruah, Ruah

Nie siłą, nie mocą naszą,
Lecz mocą Ducha Świętego.


Szczegóły
W LEKKIM POWIEWIE

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie /x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.


Szczegóły
DUCHU MIŁOŚCI, WYLEWAJ SIĘ NA NAS

Duchu miłości, wylewaj się na nas
z przebitego serca Jezusa, Jezusa


Szczegóły
JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.


Szczegóły
TOBIE CHÓR ANIOŁÓW

/ Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi /x2
/ Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała i cześć! /x2


Szczegóły
ZAUFAŁEM PANU I JUŻ

Zaufałem Panu i już
Niczego nie muszę się lękać
Zaufałem Panu i już
Niczego nie muszę się trwożyć

Wierzę Mu, bo On ma moc
Przezwyciężyć w moim sercu zło
Wierzę Mu, bo On ma właśnie taką moc


Szczegóły
NIECHAJ ZSTĄPI DUCH TWÓJ

Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce
Obmyj mnie i uświęć mnie
Uwielbienia niech popłynie pieśń

Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie
Jezus, tylko Jezus Panem jest


Szczegóły
7 a
Bogu oddajmy cześć. /x2

2. On mieszka z nami tu,
By przyjacielem być.
Składamy dzięki za miłość i dary.
Którymi łączy nas.


Szczegóły
W KRUSZYNIE CHLEBA

1. W kruszynie chleba, Panie, jesteś
Schowany Ty, wielki Pan
Przychodzisz do nas już przez wieki
By ofiarować siebie nam

2. W tych kroplach wina Twoja krew
Przelana za nas, Panie mój
Tak wiele jej na krzyżu było
Aby odkupić nas od zła

3. Ty, Panie, miłością jesteś
Ty, Panie, kochasz nas
I proszę Ciebie, by tak było
Przez wiele lat, przez wiele lat


Szczegóły
POKŁADAM W PANU UFNOŚĆ MĄ

Ref. Pokładam w Panu ufność mą,
Zawsze ufam Jego Słowu.

1. Z głębokości wznoszę głos do Ciebie,
Racz wysłuchać, Panie, prośby mej.
Nakłoń ku mnie ucho Twe łaskawie,
Usłysz modły i błagania.

2. Jeśli grzechów nie zapomnisz, Panie,
Któż przed gniewem Twym ostoi się?
Lecz ufamy, że przebaczysz winy,
Byśmy kornie Ci służyli.

3. Całą ufność mą pokładam w Panu.
Dusza moja ufa Jego Słowu.
Tęskniej czeka dusza moja Pana,
Niż jutrzenki nocne straże.

4. Tęskniej niż jutrzenki nocne straże,
Niechaj Pana czeka Boży lud,
Bo u Pana znajdzie zmiłowanie
I obfite odkupienie.


Szczegóły
PAN WYWYŻSZONY

Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał, uwielbiajmy Go.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony,
Oddajmy Jemu cześć!

On Królem jest, Jego łaska na wieki trwa,
Niebo i ziemia radują się Jego Imieniem.
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał!


Szczegóły
TY TYLKO MNIE POPROWADŹ

1. Gdy drogi pomyli los zły
I oczy mgłą zasnuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się

A kiedy gniew świat Ci przysłoni
I zazdrość jak chwast zakiełkuje
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się!

Ref. / Ty tylko mnie poprowadź
Tobie powierzam mą drogę
Ty tylko mnie poprowadź
Panie mój /2x

2. Poprowadź, jak Jego prowadzisz
Przez drogi najprostsze z możliwych
I pokaż mi jedną
Tę jedną z nich

A kiedy już głos Twój usłyszę
I karmić się będę nim co dzień
Miej w sobie tę ufność
Nie lękaj się!


Szczegóły
NASZ BÓG JEST POTĘŻNY

Nasz Bóg jest potężny w mocy Swej,
Króluje nad nami dziś.
Z nieba rządzi w mocy, miłości, mądrości Swej.


Szczegóły
OTO JA, POŚLIJ MNIE

Ref: Oto ja, poślij mnie
Dotknij ogniem moich warg
Powiedz, Panie, czego chcesz
A moją rozkoszą będzie być posłusznym

1. Daj mi Twego Ducha
Abym mógł stać się chlebem
Abym stał się winem
Abym gasił Twe pragnienie

2. Nie chcę Ci już mówić
O moich potrzebach
Panie, Ty wiesz wszystko
Objaw mi Twe pragnienia

42/43