Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Zestaw: „Weekend Alpha – maj 2017”

Pieśni na weekend Alpha 26-27 maja 2017.

Tytuł
(26)
Języki
(2)
Tempo
(19)
Tekst
(26)
Wersja do wydruku Pliki
(23)
Akordy
(25)
Nagranie
(26)
Kategorie
(5)

Do Ducha Świętego

1. W lekkim powiewie Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
2. Twoja miłość jak ciepły deszcz
(Jesteś blisko mnie)
Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Duch Święty
3. Ruah Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + AudioAudio Duch Święty
4. Święty Duch, Boga Ojca dar Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie, Duch Święty
5. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź Tekst polski + tekst ODP Audio Duch Święty
6. Ojcze, daj mi Ducha Tekst polski + tekst
akordy
+ Audio Duch Święty

Uwielbienie

7. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
8. Jezus daje nam zbawienie
(Jezus siłą mą)
Tekst polski 90 4\4 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie, Jezus
9. Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn Tekst polski + tekst
akordy
+ Audio
10. Baruch Hashem Tekst polski, hebrajski 110 + tekst
akordy
ODP PPT + Audio uwielbienie, Jezus
11. Psalm 148 Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
12. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę Tekst polski 70 6\8 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
13. Jesteś Królem Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
14. Jezus, najwyższe Imię Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio Jezus
15. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody Tekst polski 65 + tekst
akordy
ODP + Audio
16. Stoję dziś Tekst polski 70 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie
17. Tobie chór aniołów Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
18. Oddajmy cześć Tekst polski + tekst
akordy
+ Audio
19. Ty, Światłość dnia Tekst polski 85 + tekst
akordy
ODP + Audio uwielbienie

Inne na czas modlitwy do Ducha Św.

20. Nic, nie musisz mówić nic Tekst polski 95 + tekst
akordy
ODP + Audio
21. Wystarczy, byś był Tekst polski 60 + tekst
akordy
ODP + Audio

Msza Św.

22. Jeden jest tylko Pan Tekst polski 80 + tekst
akordy
ODP + Audio
23. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
24. Chlebie najcichszy Tekst polski 90 + tekst
akordy
ODP + Audio Eucharystia
25. Miłość Twa Tekst polski + tekst
akordy
ODP + Audio
26. Panie, do kogóż pójdziemy dziś Tekst polski 75 + tekst
akordy
ODP + Audio uzdrowienie

Teksty utworów


Szczegóły
W LEKKIM POWIEWIE

W lekkim powiewie przychodzisz do mnie, Panie /x2
Nie przez wicher ogromny i nie przez ogień,
Ale w lekkim powiewie przychodzisz do mnie,
Ale w lekkim powiewie nawiedzasz duszę mą.


Szczegóły
TWOJA MIŁOŚĆ JAK CIEPŁY DESZCZ

// kapodaster +2

Jesteś blisko mnie, a tęsknie za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe i wiem, jak pukasz do drzwi
Przychodzisz jak ciepły wiatr,
Otwieram się i czuję znów, że

Twoja miłość jak ciepły deszcz
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch
Ogarnia mnie


Szczegóły
RUAH

Ruah, Ruah, Ruah

Nie siłą, nie mocą naszą,
Lecz mocą Ducha Świętego.


Szczegóły
ŚWIĘTY DUCH BOGA OJCA DAR

Święty Duch, Boga Ojca dar,
Na synów powołuje nas.
Swoją wolność darował nam.
W niej uwielbiony będzie Pan.


Szczegóły
WZYWAM CIĘ, DUCHU, PRZYJDŹ

1. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź
Czekam wciąż, byś dotknął nas
Wołam Cię, Panie, przyjdź
Jezu, Zbawco, do dzieci Twych

Ref. Jak spragniona ziemia rosy
Dusza ma
Tylko Ty możesz wypełnić
Serca głód, serca głód

2. Głębio morz, potęgo gór,
Boże mój, nie mogę bez
Twej miłości żyć
Nie chcę bez Ciebie żyć


Szczegóły
OJCZE DAJ MI DUCHA

Ojcze, daj mi Ducha
Ojcze, daj mi Ducha
Bym z wdzięcznością
Przyjął każde upokorzenie
I przeciwności
Które przychodzą do mnie


Szczegóły
UWIELBIAJCIE PANA, LUDZKICH SERC

Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc bijące dzwony.
Padnij na kolana przed Nim, ludu utrudzony.

On osuszy twoje łzy,
On ratunkiem będzie ci.
U Jego stóp padnie wróg, bo On Bóg niezwyciężony.
Niepojęty w Swej mądrości,
Święty, Święty, Bóg miłości.
Śpiewaj Panu, ziemio, chwalcie wszystkie świata strony.


Szczegóły
JEZUS DAJE NAM ZBAWIENIE

1. Jezus daje nam zbawienie
Jezus daje pokój nam
Jemu składam dziękczynienie
Chwałę z serca mego dam

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia
Królem wiecznym On, niepojętym w mocy Swej
w Nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj
On mi podał dłoń, bym zwyciężał w każdy dzień

2. W Jego ranach uzdrowienie
W Jego śmierci życia dar
Jego krew to oczyszczenie
Jego życie chwałą nam


Szczegóły
CHWAŁA BOGU OJCU, W CHWALE JEGO SYN

Chwała Bogu Ojcu, w chwale Jego Syn
Chwała Tobie, Duchu, tworzysz Jedno w Nich
Alleluja Panu, alleluja, alleluja /2x


Szczegóły
BARUCH HASZEM

/ Baruch Haszem Hammaszijah Jeszua
Baruch Haszem Adonai /x4

/ Wysławiaj Imię Mesjasza – Jezusa
Wysławiaj Imię Pana /x4


Szczegóły
PSALM 148

Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach
Na wysokościach cześć niech oddadzą
Wielbijcie Pana, duchy niebieskie
Wielbijcie Pana, Jego zastępy

2. Słońce księżycu, wielbijcie Pana
Gwiazdy świecące, wielbijcie Pana
Niebiosa niebios, wielbijcie Pana
Wody podniebne, wielbijcie Pana

3. Niech wszyscy wielbią imię Pana
Bo Jego słowo stwarza wciąż wszystko
Bo tylko Jego Imię jest wzniosłe
Niechaj na wieki brzmi Jego chwała

4. On daje siłę swemu ludowi
Z prochu podnosi swoich przyjaciół
Jest Bogiem bliskim dla Izraela
Swoich wybranych on sam umacnia

5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza
Jego Synowi, który jest Panem
Duchowi, który w nas zamieszkuje
Przez wszystkie wieki wieków! Amen!


Szczegóły
DZIŚ JEST CZAS

1. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę.
W tej świątyni, którą my jesteśmy sami.

Ref. Więc otwórz serce swe i zacznij wielbić Go,
Jego chwała wnet wypełni miejsce to.
Chwała, cześć, chwalmy Go /x2

2. Bóg przebywa w chwale swego ludu.
On pragnie, aby wzywać Jego imię.


Szczegóły
JESTEŚ KRÓLEM

/ Jesteś Królem
Jesteś Królem
Królem jest Bóg /x2

/ Podnieśmy wszyscy nasze serca
Podnieśmy wszyscy nasze dłonie
Stawajmy przed obliczem Pana
Wielbiąc Go /x2


Szczegóły
JEZUS, NAJWYŻSZE IMIĘ

Jezus, najwyższe Imię,
Nasz Zbawiciel, Książę pokoju.
Emmanuel, Bóg jest z nami,
Odkupiciel, Słowo Żywota.

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy,
Jedyny Ojca Syn umiłowany.
Zgładził grzech Baranek na wieki,
Królów Król i panów Pan.


Szczegóły
JUŻ TERAZ WE MNIE KWITNĄ

Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.
Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody.
Już teraz we mnie Twe królestwo jest.


Szczegóły
STOJĘ DZIŚ

Stoję dziś, moje ręce, serce, tak wyciągam,
W podziwie dla Tego, który wszystko dał.
Stoję dziś, moją duszę, Panie, Tobie składam,
Ja chcę być jak Ty!


Szczegóły
TOBIE CHÓR ANIOŁÓW

/ Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi /x2
/ Alleluja, alleluja, alleluja
Chwała i cześć! /x2


Szczegóły
ODDAJMY CZEŚĆ

Oddajmy cześć wiecznemu Panu chwał,
Pokłońmy się Temu, który
Rozpostarł niebiosa i utwierdził ziemi krąg,
Jego chwała wznosi się ponad szczyty gór,
Jego łaska nad nami jest, a niebo Jego tron.
Bóg to nasz Pan i tylko On. /x2


Szczegóły
TY, ŚWIATŁOŚĆ DNIA

1. Ty, Światłość dnia, wszedłeś w moje ciemności.
Dałeś mi wzrok, abym mógł
Widzieć Twą Twarz i spojrzenie Miłości,
Którym roztapiasz mój strach.

Ref. Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę,
Jestem tu, by wyznać: to mój Bóg.
Dobry i łaskawy, cały tak wspaniały,
Ponad wszystko cenny dla mnie jest.

2. Ty czasów Król, wywyższony na wieki,
Jaśnieje w Niebie Twój Tron.
Zszedłeś na ziemię, by stać się Człowiekiem,
By rajem stał się mój dom.

3. / I niczym nie odpłacę się
za miłość Twą i za Twój Krzyż! /x3


Szczegóły
NIC, NIE MUSISZ MÓWIĆ NIC

/ Nic, nie musisz mówić nic
Odpocznij we mnie
Czuj się bezpiecznie /x2

/ Pozwól kochać się
Miłość pragnie Ciebie /x2


Szczegóły
WYSTARCZY, BYŚ BYŁ

Wystarczy, byś był, nic więcej
Tylko, byś był, nic więcej,
By Twoje skrzydła otuliły mnie.


Szczegóły
7 a
Bogu oddajmy cześć. /x2

2. On mieszka z nami tu,
By przyjacielem być.
Składamy dzięki za miłość i dary.
Którymi łączy nas.


Szczegóły
NIE MAM NIC, CO BYM MÓGŁ TOBIE DAĆ

1. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać.
Nie mam sił, by przed Tobą, Panie, stać.

Ref. / Puste ręce przynoszę przed Twój w niebie tron.
Manną z nieba nakarm duszę mą. /x2

2. Pomaż maścią leczącą oczy me
Spraw, by język mój też przemawiać chciał.


Szczegóły
CHLEBIE NAJCICHSZY

Ref. / Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,
Ukryj mnie w Twojej bieli, wchłoń moją ciemność. /x2

1. Przemień mnie w Siebie, bym jak Ty stał się chlebem. /x2
Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. /x2

2. A ułomki chleba, które zostaną, /x2
Rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód.


Szczegóły
MIŁOŚĆ TWA

Miłość Twa, od najwyższych gór wyższa jest,
Wielka jest wierność Twa,
do nieba sięga wzwyż.

Miłość Twa, głębsza niż ocean bez dna, 
Wielka jest wierność Twa,
gdy do mnie zbliżasz się.


Szczegóły
PANIE, DO KOGÓŻ PÓJDZIEMY DZIŚ

1. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uzdrowienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest uleczenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zagojenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

Ref. / Sam powiedziałeś nam
Proście, o co chcecie, a dam. /2x

2. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest objawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest oświecenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zrozumienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

3. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest wyzwolenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zmartwychwstanie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest zbawienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

4. Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odkupienie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest odrodzenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
U Ciebie jest nawrócenie.
Panie, do kogóż pójdziemy dziś?
Przyjmij od nas uwielbienie.

43/43