Słowo Życia

Śpiewnik wspólnoty „Słowo Życia” przy parafii św. Barnaby Apostoła w Warszawie

Śpiewniki

Śpiewnik Alpha (41)

 1. Alleluja (Cohen) (s. 14)
 2. Baruch Hashem (s. 1)
 3. Będę śpiewał Tobie, mocy moja (s. 1)
 4. Blisko, blisko (s. 1)
 5. Boże, Twa łaska (s. 3)
 6. Chlebie najcichszy (s. 6)
 7. Dotknij, Panie, moich oczu (s. 9)
 8. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę (s. 9)
 9. Gromadzisz nas (s. 12)
 10. Ja wierzę, że to Jezus (s. 13)
 11. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg (s. 16)
 12. Jesteś Królem (s. 18)
 13. Jezus daje nam zbawienie (s. 19)
 14. Jezus jest z nami tu (s. 20)
 15. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody (s. 19)
 16. Każdy wschód słońca (s. 26)
 17. Moje wędrowanie, Panie mój (s. 25)
 18. Mów do mnie, Panie (s. 23)
 19. Nasz Bóg jest potężny (s. 26)
 20. Nic, nie musisz mówić nic (s. 27)
 21. Ofiaruję Tobie, Panie mój (s. 31)
 22. Oto ja, poślij mnie (s. 32)
 23. Oto stoję u drzwi i kołaczę (s. 31)
 24. Otwórz me oczy, o Panie (s. 32)
 25. Pan mnie strzeże (s. 34)
 26. Prawda jedyna (s. 36)
 27. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych (s. 36)
 28. Przyjaciela mam (s. 37)
 29. Rozpięty na ramionach (s. 38)
 30. Sandały (s. 39)
 31. Schowaj mnie pod skrzydła Swe (s. 38)
 32. Tak jakoś dziwnie jest na świecie (s. 41)
 33. Talitha kum (s. 43)
 34. Tobie chór aniołów (s. 41)
 35. Twoja miłość jak ciepły deszcz (s. 14)
 36. Ty tylko mnie poprowadź (s. 46)
 37. Ukaż mi, Panie, Swą twarz (s. 46)
 38. W Tobie jest światło (s. 48)
 39. W lekkim powiewie (s. 47)
 40. Zaufałem Panu i już (s. 52)
 41. Zaufałem, zaufałem Panu (s. 53)

Śpiewnik biało-niebieski (22)

 1. Baruch Hashem (s. 10)
 2. Chlebie najcichszy (s. 15)
 3. Dotknij, Panie, moich oczu (s. 5)
 4. Jak ożywczy deszcz (s. 3)
 5. Jesteś Królem (s. 8)
 6. Jezus jest z nami tu (s. 4)
 7. Jezus zwyciężył (s. 13)
 8. Mów do mnie, Panie (s. 19)
 9. Niechaj zstąpi Duch Twój (s. 1)
 10. Ofiaruję Tobie, Panie mój (s. 8)
 11. Oto ja, poślij mnie (s. 23)
 12. Oto stoję u drzwi i kołaczę (s. 6)
 13. Otwórz me oczy, o Panie (s. 5)
 14. Pan mnie strzeże (s. 8)
 15. Panie, do kogóż pójdziemy dziś (s. 11)
 16. Prawda jedyna (s. 15)
 17. Przyjaciela mam (s. 21)
 18. Ruah (s. 4)
 19. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś (s. 5)
 20. Tak mnie skrusz (s. 6)
 21. W Tobie jest światło (s. 21)
 22. Zaufałem Panu i już (s. 11)

Otwórzcie serca (126)

 1. Abba, Ojcze (s. 9)
 2. Ach, mój Jezu, jak Ty klęczysz (s. 11)
 3. Baruch Hashem (s. 32)
 4. Będę śpiewał Tobie, mocy moja (s. 39)
 5. Blisko, blisko (s. 42)
 6. Błogosławcie Pana wszystkie ludy ziemi (s. 43)
 7. Boże, Twa łaska (s. 61)
 8. Chcę wywyższać Imię Twe (s. 80)
 9. Chlebie najcichszy (s. 81)
 10. Chrystus Pan karmi nas (s. 89)
 11. Chwalcie Pana niebios (s. 93)
 12. Ciebie całą duszą pragnę (s. 106)
 13. Crucem Tuam (s. 112)
 14. Czego chcesz od nas, Panie (s. 113)
 15. Do mnie wróć (s. 123)
 16. Dotknij, Panie, moich oczu (s. 124)
 17. Dzięki Ci, Panie, za ciało Twe i Krew (s. 138)
 18. Dzięki, o Panie, składamy dzięki (s. 140)
 19. Dziś jest czas, by oddać Bogu chwałę (s. 144)
 20. Gromadzisz nas (s. 160)
 21. Hava Nagila (s. 161)
 22. Hej, Jezu, Królem Tyś (s. 161)
 23. Hevenu Shalom alehem (s. 163)
 24. Idzie mój Pan (s. 166)
 25. Ja wierzę, że to Jezus (s. 185)
 26. Jak dobrze jest dziękować Ci, Panie (s. 175)
 27. Jak ożywczy deszcz (s. 177)
 28. Jeden jest tylko Pan (s. 186)
 29. Jedyny Pan, prawdziwy Bóg (s. 188)
 30. Jesteś, Panie, winnym krzewem (s. 193)
 31. Jesteś Królem (s. 192)
 32. Jezu Chryste, Panie miły (s. 198)
 33. Jezu, Tyś jest światłością mej duszy (s. 216)
 34. Jezus Chrystus jest moim zbawieniem (s. 203)
 35. Jezus Chrystus moim Panem jest (s. 203)
 36. Jezus Królem naszym jest (s. 208)
 37. Jezus daje nam zbawienie (s. 205)
 38. Jezus jest tu (s. 207)
 39. Jezus jest z nami tu (s. 208)
 40. Jezus, najwyższe Imię (s. 210)
 41. Jezus zwyciężył (s. 215)
 42. Już teraz we mnie kwitną Twe ogrody (s. 222)
 43. Kantyk Tobiasza (s. 44)
 44. Każdy spragniony (s. 225)
 45. Każdy wschód słońca (s. 225)
 46. Króla wznoszą się znamiona (s. 236)
 47. Krzyżu Chrystusa, bądźże pochwalony (s. 239)
 48. Krzyżu święty, nade wszystko (s. 240)
 49. Kto się w opiekę odda Panu swemu (s. 241)
 50. Laudate Dominum (s. 243)
 51. Ludu, mój ludu (s. 246)
 52. Maria Regina Mundi (s. 251)
 53. Miałem Pana zawsze przed oczami (s. 260)
 54. Misericordias Domini (s. 265)
 55. Mój Zbawiciel (s. 270)
 56. Moje wędrowanie, Panie mój (s. 266)
 57. Mów do mnie, Panie (s. 270)
 58. Nasz Bóg jest potężny (s. 278)
 59. Nic, nie musisz mówić nic (s. 281)
 60. Nie mam nic, co bym mógł Tobie dać (s. 297)
 61. Niech będzie chwała i cześć (s. 288)
 62. Niechaj zstąpi Duch Twój (s. 287)
 63. Niegodny (s. 294)
 64. O, Panie, Ty nam dajesz (s. 333)
 65. O, Panie, Tyś moim Pasterzem (s. 334)
 66. O, Panie, nasz Panie, przedziwne Twe Imię (s. 332)
 67. O, usłysz mój głos (s. 347)
 68. Oblubienica i Duch (s. 308)
 69. Ofiaruję Tobie, Panie mój (s. 317)
 70. Ogrodzie Oliwny (s. 318)
 71. Oto ja, poślij mnie (s. 338)
 72. Oto stoję u drzwi i kołaczę (s. 344)
 73. Otwórz me oczy, o Panie (s. 346)
 74. Pan blisko jest (s. 349)
 75. Pan jest mocą swojego ludu (s. 366)
 76. Pan mnie strzeże (s. 369)
 77. Panie, Twój tron (s. 362)
 78. Panie, do kogóż pójdziemy dziś (s. 351)
 79. Panu naszemu pieśni grajcie (s. 370)
 80. Pokładam w Panu ufność mą (s. 381)
 81. Prawda jedyna (s. 395)
 82. Przybądź, Duchu Święty (s. 401)
 83. Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych (s. 404)
 84. Przyjaciela mam (s. 404)
 85. Przyjdź z Libanu (s. 412)
 86. Raduje się dusza ma, wielbi Pana swego (s. 420)
 87. Rozpięty na ramionach (s. 424)
 88. Ruah (s. 425)
 89. Sandały (s. 152)
 90. Schowaj mnie pod skrzydła Swe (s. 427)
 91. Słowa Jego są słodyczą (s. 436)
 92. Stoję dziś (s. 441)
 93. Święte Imię Jezus (s. 454)
 94. Swojego Ducha, Panie, wylej na nas dziś (s. 443)
 95. Szukajcie wpierw Królestwa Bożego (s. 445)
 96. Tak mnie skrusz (s. 461)
 97. Tobie chór aniołów (s. 464)
 98. Twój krzyż (s. 474)
 99. Twoja miłość jak ciepły deszcz (s. 190)
 100. Ty dasz mi pokój serca (s. 475)
 101. Ty, Światłość dnia (s. 482)
 102. U drzwi Twoich stoję, Panie (s. 485)
 103. Ubi caritas (s. 484)
 104. Ukaż mi, Panie, Swą twarz (s. 486)
 105. Upadnij na kolana (s. 487)
 106. Uwielbiajcie Pana, ludzkich serc (s. 491)
 107. W Tobie jest światło (s. 528)
 108. W lekkim powiewie (s. 516)
 109. Wejdźmy do Jego bram (s. 497)
 110. Wesoły nam dzień dziś nastał (s. 499)
 111. Wielbić Pana chcę (s. 504)
 112. Wielbię Ciebie w każdym momencie (s. 504)
 113. Wspaniały Dawco miłości (s. 520)
 114. Wszystko Tobie oddać pragnę (s. 527)
 115. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia (s. 526)
 116. Wykrzykujcie na cześć Pana (s. 530)
 117. Wystarczy, byś był (s. 535)
 118. Wzywam Cię, Duchu, przyjdź (s. 538)
 119. Z Tobą ciemność (s. 564)
 120. Z dawna Polski Tyś Królową (s. 550)
 121. Zaufałem Panu i już (s. 545)
 122. Zaufałem, zaufałem Panu (s. 545)
 123. Zbawienie przyszło przez krzyż (s. 548)
 124. Zbliżam się w pokorze (s. 549)
 125. Zmartwychwstał Pan (s. 557)
 126. Zmartwychwstał Pan i żyje dziś (s. 558)